МВР

ОД Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ - до Стоян Димитров Димитров

15 окт 2019

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
          На основание чл.61 ал.3, вр. ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка №19-0436-000024 от 06.09.2019г. на Началник сектор Второ РУ - ОДМВР - Варна, по чл.171 т.2А буква А от ЗДВП.
          Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
          Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно,  във Второ РУ - Варна, с адрес - гр.Варна, ул.Брегалница №1 на гише "Получаване на НП по ЗДВП"  от понеделник до петък от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:30 часа.

 15 октомври 2019 | 10:43