МВР

ОД Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ до Мария - Магдалена Илиянова Илиева

19 мар 2019

          На основание чл.61 ал.3, вр.ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка №18-0436-000040 от 17.12.2018г. на Началника на Второ РУ -ОДМВР-Варна, по чл.171, т.2, б.В от ЗДвП.
          Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерена на постоянния Ви адрес.
          Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно във Второ РУ-ОДМВР-Варна, с адрес - гр.Варна, ул.Брегалница №1 на гише "Получаване на НП по ЗДвП" от понеделник до петък от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:30 часа.

 19 март 2019 | 16:55