МВР

ОД Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ до Васил Руменов Иванов

22 май 2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

     На основание чл. 18а ал. 10  от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка № 20-0442-000094  от 28.04.2020 г. на Началник   сектор ОП при Четвърто РУ – Варна, по чл. 171, т.2а б. А   от ЗДвП.

Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.

Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в Четвърто РУ – Варна, с адрес - гр. Варна, ул. „Средец" № 63 .

 22 май 2020 | 11:08