МВР

ОД Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ до Янко Димитров Янакиев

10 юли 2020

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНАКИЕВ,
          На основание чл.18А ал.10 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка №20-0436-000036 от 26.06.2020г. на Началник сектор Второ РУ - ОДМВР - Варна, по чл.171 т.2 буква В от ЗДВП.
          Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
          Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно,  във Второ РУ - Варна, с адрес - гр.Варна, ул.Брегалница №1 на гише "Получаване на НП по ЗДВП"  от понеделник до петък от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:30 часа.

 29 юли 2020 | 13:37