МВР

ОД Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ до Стоян Христов Дюлгерски

09 дек 2019

Уважаеми Господин Дюлгерски,
    На основание чл.61 ал.3,вр ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка № 19-0433-000016 от 28.11.2019г. на 01 РУ Варна , по чл. 171 Т.2А Б.А от ЗДвП.
Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в 01 РУ Варна с адрес - гр. Варна ул. Парижка комуна №30 всеки ден от 08:30 до 17:30 часа 24 юни 2020 | 16:20