МВР

ОД Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ до Йордан Николаев Кондев

24 юни 2020

    На основание чл.61 ал.3, вр. ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудетелна административна мярка № 20-0433-000016 от 01.06.2020г. на 01 РУ Варна , по чл. 171 т.2А Б.А  от ЗДвП.
   Съобщението за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен по постоянния Ви адрес.
    Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в Първо РУ - Варна с адрес - гр. Варна ул. " Парижка комуна" №30 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

 24 юни 2020 | 16:18