МВР

ОД Варна

 

Димитър Кирилов Желязков

05 юни 2020

Уважаеми Господин Желязков,
    На основание чл.61 ал.3,вр ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка № 20-0433-000012 от 21.05.2020г. на 01 РУ Варна , по чл. 171 Т.2 Б.А от ЗДвП.
Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в 01 РУ Варна с адрес - гр. Варна ул. Парижка комуна №30 всеки ден от 08:30 до 17:30 часа

 05 юни 2020 | 14:25