МВР

ОД Варна

 

Георги Светославов Георгиев

23 яну 2020

Уважаеми Господин Георгиев,
    На основание чл.61 ал.3,вр ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка № 19-0433-000037 от 25.12.2019г. на 01 РУ Варна , по чл. 171 Т.1Б Б.Е от ЗДвП.
Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в 01 РУ Варна с адрес - гр. Варна ул. Парижка комуна №30 всеки ден от 08:30 до 17:30 часа

 23 януари 2020 | 17:28