МВР

ОД Варна

 

Издаване на удостоверителни документи

27 мар 2015

GetImage

Удостоверение за издадени лични документи и тяхното ползване

При подаване на заявлението се представят:

1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по образец BDS-pasporti.doc (22K)
3. документи за платена държавна такса – 7 лв.
    Забележка:  Издават се два банкови документа: 
                       2 лв. - искане за издаване на удостоверение и 
                       5 лв. - изготвяне на удостоверение

Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време

При подаване на заявлението се представят:

1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по образец BDS-patuvane.doc (22K)
3. документи за платена държавна такса – 7 лв. 
    Забележка:  Издават се два банкови документа: 
                       2 лв. - искане за издаване на удостоверение и 
                       5 лв. - изготвяне на удостоверение

Услугата се предоставя в сектор "Български документи за самоличност" при ОД на МВР - Варна на адрес: гр. Варна, ул. "Цар Калоян" 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа. Телефон за връзка: 052/652097

 

 31 юли 2020 | 14:30