МВР

ОД Варна

 

Български лични документи с ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ВАЛИДНОСТ

27 мар 2015

GetImage 
Съгласно чл.10 от ЗБЛД, личните документи с изтекъл срок се връщат на органа, който ги е издал.

     За невърнати в 3-месечен срок ПАСПОРТИ
     се налага ГЛОБА  в размер от 20 до 150 лв.

 

Работно време на гишетата за административно обслужване от понеделник до петък:
                 08:30 – 17:30 часа
               

ТАКСИТЕ за издаване на български лични документи могат да се платят
чрез ПОС-ТЕРМИНАЛИ в паспортните служби на:

ОД на МВР Варна - ул."Цар Калоян" № 2,
Първо, Второ, Трето и Четвърто РУМВР Варна,
сектор "Пътна полиция", 
РУМВР Девня, РУМВР Провадия

 

 

 29 януари 2020 | 15:53