МВР

ОД Варна

 

ЗАПОВЕД относно организация на дейността във връзка с предоставяне на право на ползване на табели с регистрационен номер за пътно превозно средство, заявен от правоимащо лице

14 май 2015

С лице към гражданите 

 

 

 24 януари 2020 | 10:19