МВР

ОД Варна

 

Измерване на удовлетвореността на гражданите от състоянието на административното обслужване в ОД на МВР – Варна през 2018 г.

19 фев 2019

GetImage

През месеците ноември и декември се проведе анкета за удовлетвореността на гражданите от състоянието на административното обслужване в ОД на МВР – Варна. На потребителите на административни услуги беше дадена възможност да изразят своите препоръки за подобряване на дейността, организацията и условията в помещенията за граждани. 

От попълнените  през месец ноември и декември 2018 г. 360 анкетни карти от гражданите, обслужвани на гишетата на сектор БДС, Миграция, ПП и КОС в ОДМВР Варна и РУМВР в областта 93,3% са поставили оценка много доволни (оценка 6), 6,3% са доволни (оценка 5), 0,2%  са поставили средна оценка (оценка 4),  0,2 % са недоволни (оценка 3).
В поставените кутии за събиране на анкетни карти, мнения, препоръки и благодарствени писма в Сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР Варна са пуснати попълнени 7 анкетни карти, основно отнасящи се до административното обслужване, свързано с административнонаказателна дейност и дейности по издаване на СУМПС. Като 4 от анкетираните  са отговорили, че са много доволни от обслужването (оценка 6),   един гражданин е доволен (оценка 5), един е поставил оценка 4 и един оценка 3. В попълнените анкетни карти са поставени средни до много високи оценки за качеството на предоставените услуги и учтивостта и любезността на служителите. Препоръките се свеждат до това да се осигурят повече на брой гишета за обслужване на граждани с оглед намаляване на времето за изчакване на гражданите, пожелали извършване на административни услуги от Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Варна. 

 17 февруари 2020 | 16:49