МВР

ОД Търговище

 


Сектор “Пътна Полиция” при ОДМВР - Търговище

Адрес: 7700, гр. Търговище, местност “Първи долап”

Адрес за кореспонденция: 7700, гр. Търговище, ул. “Спиридон Грамадов” № 36

работно време: от 08.30 ч до 17.30 ч без прекъсване

началник сектор “Пътна Полиция” – главен инспектор Иван Стефанов

приемни дни: понеделник, сряда и петък от 11.00 ч. до 12.00 ч.

Телефони за връзка:

0601/60275 - издаване и връчване на СУМПС
0601/60382 -  регистрация на МПС
0601/60386 - електронен фиш
0601/60366 -  деловодство

e-mail: [email protected]; [email protected]

Гише № 9

- Подмяна на свидетелство за управление на МПС

- първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС

- Подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление

- Издаване на СУ на МПС от нова категория

- Издаване на дубликат на СУ на МПС – при повреждане, унищожаване, изгубване и кражба

Гише № 8

- Връчване на СУ на МПС

- Издаване на дубликат на контролен талон

- Издаване на контролен талон “Водач на МПС без наказания”

- Издаване на удостоверение с данни за водач на МПС

- Издаване на удостоверение за смяна на местоотчет на водач на МПС

Гише № 7

 - Връчване на наказателни постановления