МВР

ОД Търговище

 

Административно обслужване

Група "Миграция" към ОДМВР – Търговище

Адрес: 7700, гр. Търговище, ул. "Спиридон Грамадов" 36

работно време: от 08.30 ч до 17.30 ч без прекъсване

началник на група "Миграция" - Поликсения Димитрова

приемни дни: вторник и четвъртък  от 14.00 ч до 16.30 ч.

Тел. 0601/60424- началник група

Тел. 0601/60268 – гишета за административно обслужване

e-mail: [email protected]

Посредством монтирана  мобилна рампа на стълбите към  централния вход на дирекцията е осигурен  достъп на лица, които са трудноподвижни или такива със здравословни проблеми към цитираните по-горе гишета.

В близост до областната дирекция се намират автобусни спирки от градските и междуградските автобусни линии.

В района има възможност за безплатно паркиране.