МВР

ОД Търговище

 

Провеждане на СПО по БД по линия на TISPOL за периода 13-19.03.17 г. на територията обслужвана от ОДМВР – Търговище.

13 мар 2017

Установяване нарушения свързани с неизползването на обезопасителни колани от водачите и пътниците в моторни превозни средства, неизползване на обезопасителни каски от водачите и пътниците на мотоциклети и проверка за използване на детски обезопасителни системи при превоз на деца в автомобили.

 23 май 2017 | 17:27