МВР

ОД Търговище

 

15 юни 2021

Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Търговище ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Служителите от звената РУ-Попово и РУ-Омуртаг, както и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище, ще работят на 10.07.2021 г. / събота/ от 8.30 ч. до 17.30 ч. и /неделя/ на 11.07.2021 г. от 8.30 ч. до 19.30 ч.

В ОД МВР-Търговище е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,  да имат възможност да упражнят правото си на глас за избор на Народно събрание на 11.07.2021 г.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“ на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

1.  В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

2.  При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 9 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

1. Гражданите желаещи издаване на удостоверение, следва лично да подадат искане в сектор „Български документ за самоличност“ и неговите звена  в РУ-Попово, РУ-Омуртаг при ОДМВР-Търговище,  в дните от 6 юли 2021 г. до 10 юли 2021 г. от 8.30 до 17.00 часа и в деня на изборния ден на 11 юли 2021 г. - от 8.30 до 19.00 часа.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за  Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.


УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  - 11.07.2021 година.
Четирима водачи, шофиращи след употреба на алкохол, и един – под въздействието на наркотични вещества, са установени в областта по време на специализирана превантивна акция

Тя бе проведена на територията на всички страни - членки на ROADPOL
219 водачи на МПС са проверени от контролните органи по пътищата на областта ни в хода на приключила вчера специализирана полицейска операция за недопускане на управление на моторни превозни средства от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. Акцията бе проведена от 17 до 22 юни по линия на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – ROADPOL, както у нас, така и на територията на всички страни от Европа. Причина за провеждането на операция като тази, е че пътно-транспортните произшествия, причинени от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, са със сериозен дял, а последствията от тях са много тежки. Това е и мотив в календара на ROADPOL подобни действия да бъдат предвидени два пъти в годината – веднъж в началото на месец юни и веднъж в началото на месец декември.

По време на операцията бяха извършвани и проверки за валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. В област Търговище са констатирани 6 случая на управление на МПС, което няма сключена такава застраховка. На водачите са съставени актове за установяване на административно нарушение по Кодекса за застраховането. В хода й бе  установено още, че водач, управляващ лек автомобил в гр. Търговище под въздействието на наркотично вещество, също и държи у себе си такова. По време на осъществявания активен контрол по пътищата полицейските служители са установили и 3 извършени други криминални престъпления.

23 юни 2021

Полицейска операция за проверка на водачи на МПС, употребили алкохол или наркотични вещества

Тя се провежда на територията на всички страни, членки на ROADPOLВ ход е полицейска операция за недопускане на управление на моторни превозни средства от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. Полицейските действия ще продължат до 22 юни 2021 г. Операцията се провежда по линия на Европейската мрежа на службите на "Пътна полиция" – ROADPOL, и аналогични действия има на територията на всички страни от Европа. В рамките на полицейските действият - за времето от 00:00 ч. до 23:59 ч. на 19 юни, ще се проведе „24-часов маратон” – интензивен контрол относно установяване употребата на алкохол, наркотични вещества и/или техните аналози от водачите на МПС.

Причина за провеждането на операция като тази, е че пътно-транспортните произшествия, причинени от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, са със сериозен дял, а последствията от тях са много тежки. Това е и мотив в календара на ROADPOL подобни действия да бъдат предвидени два пъти в годината – веднъж в началото на месец юни и веднъж в началото на месец декември.

По време на операцията бъдат извършвани проверки за валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

17 юни 2021

Стартира традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“
На територията на областта ни стартира специализирана операция на „Пътна полиция“, която има за основна цел опазване живота и здравето на децата на пътя през летния ваканционен период, когато подрастващите разполагат с доста повече свободно време и прекарват голяма част от него на открито. За целта в ОДМВР-Търговище е разработен и утвърден план за провеждане на операцията. Стремежът на пътните полицаи е посредством осъшествяване на активна контролна дейност да допринесат за подобряване безопасността на движението по пътищата и да ограничат предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия.

По време на превантивната акция ще се осъществява активен контрол  спрямо поведението на уязвими групи участници в движението, и най-вече  -  за пресичане  на пешеходци на определените за това места, за правилното използване на обезопасителни системи за деца и на обезопасителни  колани и каски от водачите и пътниците на МПС, за спиране на подходящи места с цел  слизане на деца и пътници, без да бъде застрашен техният или  животът  на други деца,  за недопускане спирането на по малко от 5 метра преди или на пешеходни и велосипедни пътеки, както и за други нарушения, застрашаващи сигурността на  подрастващите и техните родители и близки. Ще се следи стриктно за водачи на МПС, отнемащи предимство на пешеходци при пресичането им на пешеходни пътеки, както и за неправилно пресичане на пътното платно от пешеходци. Ще се наблюдава и контролира движението  на велосипедисти и дали те управляват ППС по тротоари и пешеходни пътеки, както и на водачи на индивидуални електрически превозни средства.

При осъшествяване на контролната си дейност полицейските служители  имат готовност да реагират, ако забележат неправилно и рисково движение на деца  по улиците, като ги отвеждат от пътното платно и им дават указания  за правилно поведение на пътя.  Служителите на реда ще подпомагат безопасното пресичане на деца и възрастни хора по улици с интензивно движение в областта ни.
С цел постигане на максимално ефективни резултати в превантивната акция освен служителите на сектор „Пътна полиция“ ще участват и униформени служители от районните управления  в състава на областната дирекция, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата.

Специализираната полицейска операция ще приключи в края на м.  август т. г.16 юни 2021

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация