МВР

ОД Търговище

 

21 яну 2022

Започват засилени проверки за спазване на правилата за движение по пътищата

Фокусът е върху най-уязвимите участници в движението

 От днес до 30 януари в област Търговище, както и в цялата страна, е в ход специализирана полицейска операция, в чийто фокус са най-уязвимите участници в движението по пътищата – пешеходците. Екипите на „Пътна полиция“ ще следят за спазване на правилата от страна на водачите на превозни средства спрямо пешеходците, най-вече - за недопускане отнемането на предимство. Същевременно ще се контролира и недопускането на нарушения от самите пешеходци - пресичане на необозначени за това места и внезапно навлизане на платното за движение.

Статистиката сочи, че от началото на годината до момента в страната са регистрирани 88 пътно-транспортни произшествия с участието на пешеходци. В тях трима души са изгубили живота си. През изтеклата седмица в страната са констатирани над 600 нарушения, извършени от пешеходци – най-вече пресичане на необозначени за това места и минаване при червен сигнал на светофара.
41 нарушения, извършени от пешеходци, са установени при специализирана полицейска операция по безопасност на движението в населените места на областта

Превантивната акция бе проведена от 11 до 16 януари

Приключи проведена в област Търговище специализирана полицейска операция за подобряване безопасността на движението. Основният акцент в осъществяваната активна контролна дейност бе спазване на правилата за движение от пешеходците, както и евентуално отнемане на предимството им от водачи на МПС. Проверките се осъществяваха най-вече в райони от населените места в областта, характеризиращи се с интензивен трафик на движение на МПС.

В хода й сa проверени 437 МПС и 516 граждани. Установени са 41 нарушения на пешеходци, свързани с неправилно пресичане на пътното платно. Пътните полицаи са констатирали и 5 случая, когато водачи на МПС не са осигурили на пешеходци полагащото им се предимство на пешеходна пътека, както и един случай на преминаване на ППС при червен сигнал на светофарната уредба. При проверките са установени 13 водачи, използвали мобилен телефон без съответното устройство за обезопасяване по време на управление на МПС, и също 13 случая на неизползване на обезопасителни колани и системи от водачи и пътници в МПС.

По време на проверките са установени 22 случая на неправилен престой или паркиране на МПС. За горепосочения период от време контролните органи са констатирали 4 случая на управление на МПС от неправоспособни водачи, и по един случай – на управление на МПС от водач с концентрация на алкохол в издишания от него въздух над 1,2 промила и на управление на нерегистрирано по надлежния ред МПС. По последните два случаи са образувано бързи полицейски производства – съответно по чл. 343б, ал. 1 и по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Паралелно бе осъществяван и регулярен контрол за спазване на максимално разрешената допустима скорост на движение на МПС в съответните пътни участъци. Чрез използване на различни технически средства за периода са установени 126 нарушения на скоростните режими.
За констатираните в хода на акцията нарушения полицейските служители са съставили 61 акта за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата и по Кодекса за застраховането, и са наложили 102 глоби по фиш.17 яну 2022

Приключи превантивна акция за подобряване на пътната безопасност, проведена в малки и отдалечени населени места в областта


238 МПС и 287 граждани, пътували в тях, са проверени от контролните органи по време на специализирана полицейска операция за подобряване на безопасността на движението по пътищата в малките населени места на областта. Превантивната акция бе проведена за времето от 6 до 9.01.2022 г.   

В хода й е установен водач, управлявал МПС с концентрация на алкохол в издишания от него въздух над 1,2 промила/престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс/; както и един неправоспособен водач. Констатирани са 9 случая на неизползване на обезопасителни колани от водачи и пътници в МПС, и 6 случая на неправилно изпреварване.

За така установените нарушения полицейските служители са съставили 14 акта за установяване на административно нарушение/един от тях е по Кодекса за застраховането – за управление на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“/, и са наложили 62 глоби по фиш. На проверявани водачи и пътници са връчени 16 електронни фиша.

За дните на провеждането на операцията по пътна безопасност полицейските служители са установили чрез използване на различни технически средства 291 нарушения на скоростните режими от водачи на МПС.11 яну 2022

Гл. инсп. Даниел Бончев е новият началник на РУ-Омуртаг

Той е временно преназначен на тази длъжност от днес със заповед на министъра на вътрешните работи

Даниел Бончев Димов е роден през 1968 год., в гр. Търговище. Висшето си образование завършва в Русенския университет „Ангел Кънчев“ със специалност „Право“. Започва работа в системата на МВР през 1988 г.като полицай. Професионалното му развитие е в направление „Криминална полиция“, където е заемал длъжностите младши разузнавач и разузнавач. През 2009 г. е преназначен за началник на група „Наркотици и терор“ в сектор „Борба с организираната престъпност“ в областната дирекция на МВР в Търговище. Работил е и като разследващ полицай в същия сектор.

Многократно награждаван по време на службата си за постигнати високи професионални резултати.

Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от днес, Даниел Бончев е временно преназначен на длъжност „Началник на РУ-Омуртаг“.

Досегашният началник на управлението Борислав Борисов е преназначен на друга длъжност в същата структура.
04 яну 2022

10 водачи, шофиращи след употреба на алкохол, са установили контролните органи в хода на специализирана полицейска операция

Десетдневна превантивна акция за повишаване на безопасността и сигурността на движението по пътищата на областта бе проведена по време на зимните празници

От 23.12.2021 г. до 2.01.2022 г. в област Търговище, както и в цялата страна, бе проведена специализирана полицейска операция за осигуряване на сигурно и безпроблемно пътуване по коледните и новогодишни празници, когато логично трафикът на МПС е по-интензивен. Целта на превантивната полицейска акция бе ограничаване предпоставките за пътно-транспортни произшествия и нарушения на Закона за движение по пътищата по време на засиления по зимните празници пътникопоток. В превантивната акция за безопасност на пътя освен служители на сектор „Пътна полиция“ в областната дирекция се включиха и служители от “Охранителна полиция“ в районните управления в състава й, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата.

Основният акцент в осъществяваната от полицейските служители контролна дейност бе превенция на управлението на МПС от водачи, употребили алкохол или шофиращи под въздействието на наркотични вещества, както и на управлението на неправоспособни водачи. Паралелно   се следеше и за рисково поведение на пътя, представляващо опасност за останалите участници в движението, свързано с неправилно изпреварване, отнемане на предимство и други несъобразени маневри. Извършваха се проверки и за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите, както и за невръчени електронни фишове.

По време на превантивната акция контролните органи са проверили по пътищата в областта 695 МПС и 782-ма граждани/водачи и пътници в МПС/. За 10 дни са установени 10 водачи, управлявали МПС след употреба на алкохол. При шестима установеният алкохол в издишания от тях въздух е между 0,5 и 1,2 промила. При други четирима водачи дрегерът е отчел управление на МПС с над 1,2 промила алкохол в издишания въздух -  престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. По тези 4 случая са започнати бързи полицейски производства. Най-високата отчетена стойност на алкохол от проверените в хода на акцията водачи е 2,16 промила. За времето на провеждането й полицейските служители са установили и един водач, шофирал под въздействието на наркотични вещества. Издадени са 8 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ за управление на МПС след употреба на алкохол, и една – за управление на МПС след употреба на наркотични вещества.

За констатираните от тях нарушения контролните органи са съставили 41 акта за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата и по Кодекса за застраховането, и са наложили 133 глоби по фиш. В хода на акцията бе осъществяван и засилен контрол относно спазването на скоростните режими от водачите на МПС. Най-голямото констатирано превишаване на максимално допустимата скорост е от 47 км :моторното превозно средство се е движело със 107 км/ч при ограничение на скоростта в съответния участък/на път I-4/София-Варна/ в община Търговище – в близост до спирка „Водоема“/ - до 60 км/ч.


04 яну 2022

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация