МВР

ОД Търговище

 

Шестима водачи, употребили алкохол, и трима – управляващи МПС под въздействието на наркотични вещества, са установени в хода на акция за безопасност на движението в малките населени места
737 МПС и 860 лица са проверени от контролните органи в област Търговище по време на проведена от 15 до 20 януари 2021 г специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение в малките населени места. Операцията бе осъществена в цялата страна и бе планирана на база анализ на пътно-транспортния травматизъм от началото на годината, който показва, че  много от произшествията през сезона настъпват в малките населени места и на пътищата, които ги свързват.

По време на акцията в областта ни са установени шестима водачи, управляващи МПС след употреба на алкохол. У четирима от тях е установена концентрация на алкохол в издишания въздух над 1,2 промила, което е престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. По случаите са образувани бързи полицейски производства. Установената концентрация алкохол в издишания въздух у другите двама водачи е в диапазона от 0,5 до 1,2 промила, за което са им наложени административни наказания. Контролните органи са  засекли и други трима водачи, които са управлявали МПС под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. По случаите са образувани бързи полицейски производства по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

От нарушенията, които създават предпоставки за тежки пътни инциденти, най-много са установените от полицейските служители случаи на неспазване на пътни знаци и маркировка – 46. 20 са констатираните случаи на неизползване на обезопасителни колани, системи и каски, 3 – на отнемане предимство на пешеходец от водач на МПС, 2 – на управление на МПС без валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Установени са и 14 случая на извършени от пешеходци нарушения на Закона за движение по пътищата. По време на проверките са връчени и 47 електронни фиша.

За дните на специализираната операция по пътищата на областта са установени 332 нарушения на скоростните режими от водачи на МПС. За констатираните от тях нарушения по време на акцията полицейските служители са съставили 62 акта за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата, и са наложили 182 глоби по фиш по същия закон.


22 яну 2021

В областната дирекция предстои конкурс за назначаване на четири длъжности за полицаи
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Степен на образование: средно образование.


II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Работи по осигуряване на обществения ред, предотвратява и оказва съдействие при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия;

Взаимодейства със съседните наряди, другите специализирани държавни и обществени органи, ангажирани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

Съдейства на местната държавна власт по изпълнение на задачи, произтичащи от решения и указания на държавните органи;

Работи по привеждане в изпълнение на решения на правоохранителните органи;
Участва и оказва съдействие при ликвидирането на крупни аварии и стихийни бедствия;
……………………………………………………………………………………………

III. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА:

След публикуване на обявлението за конкурса в специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа (Jobs.bg; Zaplata.bg), както и на страницата на МВР в интернет (http://mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр), започва да тече срока за подаване на документи.
Кандидатите могат да получат комплекта с документи от звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа.


Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите ще бъдат подавани лично на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа в „Човешки ресурси“ на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.

За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:
1. лична карта; (при подаването на документи личната карта се представя за сверяване)
2. нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование)
3. декларация, че кандидатът:
а) има само българско гражданство;
б) не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
в) не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

Не се приемат документи, подадени след определения срок.

В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

Етапи на конкурса


Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност (Академия на МВР – София)
2. психологично изследване (“Лаборатория – Варна” при Институт по психология – МВР)
3. заключително интервю (ОДМВР – Търговище)
Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики.
Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.
След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.

Телефон за справки и допълнителна информация: 0601/60363 и 0601/60374


P.S. След допълнителен анализ, през месец юли ще бъде взето решение относно назначаване на кандидатите, класирани като резерви в проведения конкурс.

19 яну 2021

Стартира специализирана полицейска операция за безопасност на движението в малките населени места
От 15 до 20 януари 2021 г. у нас ще се проведе специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение в малките населени места. Операцията е планирана на база анализ на пътно-транспортния травматизъм от началото на годината в страната, който показва, че повече произшествия настъпват в малките населени места и на пътищата, които ги свързват. Проверяващите ще следят основно за недопускане на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.

В акцията в област Търговище освен служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията ще участват и униформени служители от РУ-Търговище, Ру-Попово и РУ-Омуртаг, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата. Контролните органи ще извършват проверки и за наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност: на автомобилистите, за използване на обезопасителни колани и каски, за отнемане на предимство на МПС, за преминаване на забраняващ сигнал на светофарни уредби, за неспазване на пътни знаци и пътна маркировка, за неправилно изпреварване, отнемане на предимство на пешеходец и за нарушения, извършени от пешеходци.15 яну 2021

647 МПС са проверени по време на операция на „Пътна полиция“ за осигуряване на безопасност на движението при зимни условия
От 8 до 13 януари 2021 г. на територията на цялата страна бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата, която за всяка област  имаше различен акцент. В  област Търговище служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и на районните управления в състава осъществяваха засилен контрол за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.

Следеше се и за редица други предпоставки за пътни инциденти като отнемане на предимство, неправилно изпреварване, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, неспазване на пътни знаци и маркировка.

В хода на специализираната акция по пътищата на област Търговище полицейските служители са проверили 647 МПС. Констатирани са два случая на управление на МПС от неправоспособни водачи. Установените нарушения на скоростните режими са 170. Случаите на неспазване на пътните знаци и маркировка са 41, тези на неизползване при управление на МПС на обезопасителни колани, системи и каски – 16, на управление на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 3. Констатиралите по време на полицейската операция нарушения на пешеходци са 17. Установени са и по един случай на отнето предимство на пешеходец от водач на МПС, и на преминаване на забраняващ сигнал на светофарна уредба.

В хода на проверките се извършваха и справки за евентуално неплатени от водачите на МПС глоби и невръчени им електронни фишове, които чрез използване на налични в полицейските автомобили мобилни принтери  бяха отпечатвани и връчвани им на място. За горепосочения период от време полицейските служители са  връчили 11 електронни фиша.15 яну 2021

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация