МВР

ОД Търговище

 

Близо 2000 нарушения на скоростните режими са констатирани в областта в хода на превантивна полицейска акция

Операцията бе част от годишния календар на Roadpol
От 19 до 25 април 2021 г. в страната  бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на скоростните режими, организирана по линия на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – „Roadpol”. Аналогични операции за периода бяха проведени и на територията на всички страни-членки на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“.

За горепосочения период от време екипите от униформени служители са констатирали посредством използване на няколко вида технически средства общо 1960 нарушения на скоростните режими в област Търговище. Тройно повече на брой са установените от контролните органи нарушения в населените места на областта, отколкото нарушенията по пътищата между тях – 1418 нарушения в населени места, и 542 – извън тях.  Най-голям е броят на нарушенията, установени от контролните органи с лазерна преносима камера – т.нар. тринога: 973 в населените места на областта, и 481 – извън тях.
27 апр 2021

В областната дирекция на МВР е обявен конкурс за четири длъжности с висше образованиеДНЕС В ОДМВР – ТЪРГОВИЩЕ СА ОБЯВЕНИ  СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА:

1.    Районно управление – Търговище
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на криминалната престъпност“ – селски район
- разузнавач VІ - V степен - 1 вакантна длъжност.

2.    Районно управление – Попово

Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 вакантна длъжност

3.    Районно управление – Омуртаг
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен - 1 вакантна длъжност.

4.    Районно управление – Попово

група „Охранителна полиция“
– полицейски инспектор VI-V степен – 1 вакантна длъжност

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Степен на образование: висше образование  - „бакалавър“.

II. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА:
След публикуване на обявлението за конкурса в специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа (Jobs.bg; Zaplata.bg), както и на страницата на МВР в интернет (http://mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр), започва да тече срока за подаване на документи - 30 дни.

Кандидатите могат да получат комплекта с документи от „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите ще бъдат подавани лично на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа в „Човешки ресурси“ на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.

За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:
1. лична карта; (при подаването на документи личната карта се представя за сверяване)
2. нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома за завършено висше образование от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование)
3. декларация, че кандидатът:
а) има само българско гражданство;
б) не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
в) не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

Не се приемат документи, подадени след определения срок.

В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

Етапи на конкурса

Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност (Академия на МВР – София)
2. психологично изследване (“Лаборатория – Варна” при Институт по психология – МВР)
3. заключително интервю (ОДМВР – Търговище)

Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики.
Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.
След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.

Телефони за справки и допълнителна информация: 0601/60363 и 0601/60374            
27 апр 2021

В ход е операция за контрол на скоростните режими
От 19 април 2021 г. в страната започна специализирана полицейска операция за контрол на скоростните режими. Тя ще продължи до края на седмицата и е организирана по линия на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – съобщават от отдел „Пътна полиция“ в ГДНП - МВР. От 00 часа полунощ, тази вечер, до 24 часа на 22 април ще се проведе и 24-часовият маратон за контрол на скоростта. Аналогични операции са планирани на територията на всички страни членки на Европейската мрежа на службите на пътна полиция.

В календара на Roadpol е заложено два пъти в годината да се провежда операция за контрол на скоростта. Причината за това е факта, че несъобразената скорост остава основна причина за по-голямата част от пътно-транспортните произшествия. Изготвените анализи показват, че през 2020 г. у нас при несъобразена скорост са настъпили най-много тежки пътни инциденти с най-голям брой загинали и с най-много ранени.

20 апр 2021

Водачите на мотоциклети и мотопеди - без сериозни нарушения на пътя

Този извод се налага на база резултатите от проведена превантивна акция за пътна безопасност
Във връзка със старта на новия мотосезон у нас за времето от 9 до 14 до 14.04.2021 г. в цялата страна бе проведена специализирана полицейска операция за контрол по спазване на правилата за движение от водачи на двуколесни моторни превозни средства. Основната й цел бе намаляване на жертвите на пътя, а единственият начин за това е правилата да се спазват от всички и да се управлява разумно. В хода й пътните полицаи извършваха  масови проверки за наличие на свидетелство за управление на МПС, валидността му за категорията, към която спада управляваният мотоциклет, за употреба на наркотични вещества и алкохол от водачите, за поставянето на табели на определението за това места, както и за замърсени табели, за техническата изправност на мотоциклетите, за ползването на защитни каски.

Резултатите от осъществения в област активен контрол върху управлението на двуколесни МПС в област Търговище потвърждават наблюдаваната в последно време в страната тенденция към завишаване на дисциплината на пътя при водачите на мотоциклети и мотопеди. По време на превантивната акция в областта ни контролните органи са проверили 11 двуколесни МПС и 14 лица – водачи и пътници в тях. Не е установено управление на мотоциклети или мотопеди от неправоспособни или употребили алкохол водачи, от такива без предпазни каски, както и на управление на технически неизправни двуколесни МПС или на такива без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. За констатирани в хода на акцията други нарушения на Закона за движение по пътищата служителите на реда са съставили 66 акта за установяване на административно нарушение и са наложили 105 глоби по фиш.
15 апр 2021

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация