МВР

ОД Търговище

 

Въвежда се временна организация на движението на МПС в участък от първокласния път София-Варна
От ОДМВР-Търговище съобщават на водачите на МПС, че днес от 10,30 ч е временно затворен за движение участък от първокласния път I-4/София-Варна/ поради извършващи се ремонтни дейности по пътното платно между гр. Търговише и гр. Омуртаг. На пътуващите в посока гр. София моторни превозни средства се предлага следния обходен маршрут: от околовръстния път край гр. Търговище през селата Лиляк – Пайдушко– Божурка, и излизане отново на първокласния път при с. Презвитер Козма.  Пътуващите в обратна посока - към Варна, МПС се движат нормално по първокласния път.

На място движението на МПС се регулира от екипи на сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР-Търговище и на РУ-Търговище. От полицията призовават водачите да се движат с повишено внимание, съобразена с пътните условия скорост, и да спазват необходимата дистанция помежду си.
17 сеп 2021

В ход е традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Периодът от 15 до 22 септември е обявен за Седмица на детската пътна безопасност
По традиция от началото на м. септември е в ход акцията на „Пътна полиция“ „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, която ще продължи до края на месец октомври т. г. Преди началото на новата учебна година в област Търговище са извършени огледи около училищата, детските градини и други места, в които се провежда учебна дейност, с цел да се провери състоянието на всички съоръжения, имащи отношение към сигурността на децата и пътната безопасност - пътната сигнализация и маркировка, наличието и състоянието на обезопасителни парапети.  Проведени са разговори с РУО-Търговище за провеждане до края на месец септември на превантивни беседи в училищата от служители от „Пътна“ и „Охранителна“ полиция в областната дирекция и в трите районни управления в състава й, свързани с основните правила за пътна безопасност.

Периодът от 15 до 22 септември 2021 г. е обявен за  Седмица на детската пътна безопасност под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“.  Денят на превенцията ще се проведе на 21 септември, обявен от министъра на вътрешните работи за Ден без загинали на пътя.
На национално ниво Седмицата и Денят на превенцията ще преминат в контекста на Дните на безопасността на ROADPOL -  Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL Safety Days).
По време на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност при стриктно спазване на противоепидемичните мерки ще се проведат беседи с първокласниците и техните родители за рисковете от тежки пътни произшествия с участието на деца.

През целия период на превантивната акция ще има засилено полицейско присъствие в районите на училищата в областта, на оживени кръстовища и в участъците с интензивно движение на ученици. При осъществяване на патрулно-постовата си дейност униформените полицейски служители имат готовност, ако забележат неправилно и рисково придвижване на деца по улиците, да ги изведат своевременно от пътното платно и да им припомнят основни изисквания за безопасно движение по него, както и да подпомагат безопасното пресичане на деца и възрастни по натоварените откъм трафик участъци на улиците. В хода на инициативата полицейските служители ще осъществяват засилен контрол за спазване разпоредбите на Закона за движение по пътищата и на Кодекса за застраховането, както и за поведението на водачите на МПС спрямо уязвимите групи участници в пътното движение – пешеходци, велосипедисти, мотопедисти и мотоциклетисти.

С цел ограничаване на предпоставките за тежки пътни инциденти в момента по пътищата на област Търговище е в ход и друга специализирана полицейска операция – за осъществяване на активен контрол над движението на МПС в малките населени места. В нея участват служители на сектор „Пътна полиция“ и на „Охранителна полиция“ в РУ-Търговише. РУ-Попово и РУ-Омуртаг, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата. Акцията стартира на 13.09. и ще продължи до 17.09.2021 г.

От сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР-Търговище апелират към водачите на МПС да бъдат изключително внимателни в районите около училищата, да шофират със съобразена скорост и с готовност да спрат.  Оттам разчитат на отговорно поведение и от страна на родителите, придружаващи децата си до съответните учебни заведения,  изразяващо се в това да проявяват търпение и да не правят компромиси с пътната безопасност, да паркират единствено на възможните за това места и да пресичат само на пешеходните пътеки.


16 сеп 2021

Вече се предлага и ускорена услуга за издаване на свидетелства за управление на МПС

Заявления за това се приемат само в звената „Пътна полиция“ на СДВР и областните дирекции на МВР

От 01.09.2021 г. в МВР е въведена нова услуга  - ускорена, за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, със срок на изпълнение до 3 работни дни. Заявленията за това се подават единствено в звеното „Пътна полиция“ при  СДВР или съответната ОДМВР. Дължимата такса за ускорена услуга е 75 лева за лица на възраст от 18 год. до 58 год., и 33 лева -  за лица от 58 год. до 70 години. Остава в сила и бързата услуга за издаване на СУМПС със срок за изпълнение до 10 дни.

Друго облекчение за гражданите е, че от началото на месец септември  започна и прием на заявления за подмяна на свидетелства за управление на моторно превозни средства (СУМПС) в сектор „Български документи за самоличност“. Заявления  се приемат в звеното при изтекъл или изтичащ срок на валидност на СУМПС, промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия, транслитерация или постоянен адрес, също и при издаване на дубликат на СУМПС /повреждане, унищожаване, изгубване, кражба/.  От ръководството му в ТЪрговище обръщат внимание на водачите на МПС, че в сектор „Български документи за самоличност“  се приемат заявления  само за обикновени услуги. Заявления за издаване на СУМПС за бърза и ускорена услуга се подават в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Търговище.

Водачите, които ще се възползват от възможността да подават заявление за издаване на  СУМПС в звеното „БДС“ при ОДМВР,  трябва да  направят предварителна справка за наличие на неплатени глоби, за невръчени наказателни постановления  и електронни фишове  по Закона за движение по пътищата в сектор „Пътна полиция“ или чрез портала за електронни административни услуги на МВР. Необходимо е  те да знаят, че свидетелство за управление на МПС не се издава при несъответствие в данните или при неплатени глоби.
При подаване на заявление за издаване на СУМПС  гражданинът може да посочи в заявлението място на получаване на готовия български личен документ (свидетелство за управление на МПС) - в районно управление, в звеното „Български документи за самоличност” или в звеното „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес.

Добре е гражданите да знаят, че:

- Свидетелство за управление на МПС се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Издаването и подмяната на документа се извършва на основание на заявление по образец, подадено лично в звената „Пътна полиция” на СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта, временна карта за самоличност или паспорт. Заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от ЗБЛД. При подаване на заявлението лицето може да посочи, че желае да получи готовото свидетелство за управление на МПС в РУ, звеното „Български документи за самоличност” или звеното „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес;

- Заявленията за подмяна с българско свидетелство за управление на МПС, както и за замяна на чуждестранно свидетелство за управление на МПС, се подават в звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес. Това се извършва с обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението.

- На чужденците с разрешено пребиваване в Република България и с придобита правоспособност съгласно ЗДвП се издава свидетелство за управление на МПС по реда на Глава четвърта „Условия и ред за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство” въз основа на подадено заявление по образец.
**********
От стартиране на услугата ускорено издаване на МПС до момента в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Търговище са приети 60 заявления от граждани, желаещи да се възползват от нея.

15 сеп 2021

Предстоящ конкурс в ОД МВР-Търговище

Конкурсът ще е за назначаване на 5 вакантни младши изпълнителски длъжности полицай/старши полицайІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Степен на образование: средно образование.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Работи по осигуряване на обществения ред, предотвратява и оказва съдействие при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия;
Взаимодейства със съседните наряди, другите специализирани държавни и обществени органи, ангажирани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
Съдейства на местната държавна власт по изпълнение на задачи, произтичащи от решения и указания на държавните органи;
Работи по привеждане в изпълнение на решения на правоохранителните органи;
Участва и оказва съдействие при ликвидирането на крупни аварии и стихийни бедствия;
……………………………………………………………………………………………

III. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА:
След публикуване на Обявлението за конкурса в специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа (Jobs.bg; Zaplata.bg), както и на страницата на МВР в интернет (http://mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр), започва да тече срока за подаване на документи.
Кандидатите могат да получат комплекта с документи от звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа.


Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите ще бъдат подавани лично на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа в „Човешки ресурси“ на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.

За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:
1. лична карта; (при подаването на документи личната карта се представя за сверяване)
2. нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование)
3. декларации, че кандидатът:
а) има само българско гражданство;
б) не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
в) не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

 Не се приемат документи, подадени след определения срок. В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

Етапи на конкурса

Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност (в Академия на МВР – София)
2. психологично изследване (в “Лаборатория – Варна” при Институт по психология – МВР)
3. заключително интервю (в ОДМВР – Търговище)

Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики. (Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г.).
Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.
След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.

Телефон за справки и допълнителна информация: 0601/60363 и 0601/6037
4


15 сеп 2021

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация