МВР

ОД Търговище

 

Над 1000 нарушения на максимално допустимата скорост са установени в областта в рамките на едноседмична операция, инициирана от TISPOLПрез изминалата седмица  - за времето от 16 дo 22.04.2018 г. в страните – членки на “TISPOL”/Европейска мрежа на службите на „Пътна полиция“/, чийто член е и Република България,  бе осъществяван засилен контрол по спазване на разрешената максимална скорост за движение на МПС в рамките на специализирана превантивна операция. Нейната основна цел бе да се ограничат предпоставките за възникване на тежки пътни инциденти и да се намали пътния травматизъм, тъй като според статистиката значителен брой инциденти по пътищата в Европа и у нас са причинени именно от движение на МПС с превишена скорост. В рамките на акцията служителите на „Пътна полиция“ в област Търговище осъществяваха активна контролна дейност по участъци от първокласния път I-4/София-Варна/, преминаващи през областта, както и по другите пътища от републиканската пътна мрежа, а също и в населените места. За целта бяха използвани всички налични технически средства за контрол на скоростта на движение на МПС. Контролът за скорост бе осъществяван в 13 точки, съобразени по време и място с интензивността на движението.

Общият брой на установените нарушения на скоростните режими по време на операция в област Търговище е 1020. Най-голям брой нарушения са констатирани посредством използването на новата лазерна камера на тринога – 693. Контролът за спазване на максимално разрешената скорост на движение на МПС бе осъществяван не само в светлата, но и в тъмната част на денонощието. В нощните часове по пътищата на областта с мобилни камери са констатирани 70 нарушения, а други  36 са установени с камерата на тринога.

По време на провеждане на специализираната операция за установени престъпления, свързани с управление на МПС, са образувани 6 бързи полицейски производства, от които: две – по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс/управление на МПС под въздействието на алкохол, с концентрация на алкохол в издишания от водача въздух над 1,2 промила/; едно - по чл. 343в, ал. 2 от Наказателния кодекс/управление на МПС от водач, непритежаващ свидетелство за правоуправление, след като в едногодишен срок е наказван по административен ред за същото деяние с влязло в сила наказателно постановление/; и три – по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс – за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.

25 апр 2018

232 нарушения, свързани с неспазване на скоростните режими, са констатирани за 24 часа в област Търговище

Проведената специализирана операция е в рамките на едноседмична акция за контрол на скоростта, инициирана от TISPOL


За времето от 6,00 ч часа на 18 април до 6,00 ч часа на 19 април 2018 г. в страната бе проведена специализирана полицейска операция „24 часа скорост“, която е част от едноседмична акция на  за контрол на скоростта, залегнала в календара на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция „(TISPOL). Основната цел на превантивната инициатива бе да се обърне внимание на водачите на МПС, че превишаването на скоростта е един от основните фактори за възникване за тежки пътни инциденти – както у нас, така и в страните от ЕС. Засилени проверки за спазване на скоростните режими се проведоха паралелно във всички страни – членки на TISPOL. Подобни операции се провеждат от Европейската мрежа на службите „Пътна полиция“ от 2013 г.

 В област Търговище екипите на сектор „Пътна полиция“ осъществяваха контрол основно за спазване на максимално допустимата скорост на движение на МПС в населените места, първокласните, второкласни и третокласни пътища от републиканската пътна мрежа, посредством мобилни камери и  т.нар.камера на тринога.

Операцията в областта бе осъществена в 8 точки за контрол на скоростта. За посочения 24-часов период от време  служителите на “Пътна полиция“ са установили общо 232 нарушения на скоростните режими. 167 от тях са регистрирани с т. нар камера на тринога/8 от тях са в тъмната част на денонощието/ и 65– с мобилни камери. По време на операцията са констатирани 4 случая на движение на МПС в населено място с над максимално допустимите 50 км/ч. Най-голямото констатирано превишаване на максимално допустимата скорост в населено място е с 64 км/ч. Екипите, ангажирани в операцията, в хода й са констатирали и 49  други нарушения на Закона за движение по пътищата. По време на провеждането й в област Търговище не са регистрирани тежки пътни инциденти с пострадали в тях хора.

От началото на 2018 г. досега на територията на област Търговище са регистрирани 13 тежки пътно-транспортни произшествия с 5 загинали и 14 ранени в тях граждани, като значителна част от тези пътни инциденти са причинени именно от управление на МПС с превишена или несъобразена скорост. За първите три месеца от настоящата година  на територията, обслужвана от дирекцията, са издадени 3754 електронни фиша на водачи на МПС за нарушения на скоростните режими, като наложените с тях глоби са на обща стойност 442 369 лв.

19 апр 2018

График за осъществяване на срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители от ОДМВР-Търговище през м. април 2018 г.Във връзка с утвърден от директора на ОД МВР-Търговище план през м. април 2018 г. в област Търговище мобилен екип, съставен от служители на отдел „Охранителна полиция“ и на секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят населени места в областта и ще проведат срещи с представители на местната власт и граждани по местни проблеми по сигурността и обществения ред, както следва:

12.04.2018 г. – община Търговище: селата Дралфа, Кръшно, Маково и Миладиновци
18.04.2018 г.  – община Попово: селата Зараево, Козица, Захари Стояново и Садина
25.04.2018 г. – община Омуртаг:  селата Любичево, Трескавец, Моравка и Коноп.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На  тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност власт да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред и за извършени престъпления, както и за подават сигнали, които налагат предприемане на действия от други компетентни институции.


18 апр 2018

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО