МВР

ОД Търговище

 

22 декември 2020

7 акта и 21 предписания са съставени по време на специализирана акция за осъществяване на контрол по спазване на противоепидемичните мерки
От 18 до 20.12.2020 г.на територията на област Търговище е проведена специализирана полицейска операция с цел осъществяване на активна контролна дейност по спазване на противоепидемичните мерки, наложени със заповеди на министъра на здравеопазването. В хода й бяха извършвани внезапни проверки на закрити обществени места и големи търговски обекти, кооперативни  пазари и тържища. За целта във всяко едно от трите райони управления в състава на областната дирекция бяха изготвени конкретни планове. В проверките освен полицейски служители участваха и представители на РЗИ-Търговище, на областната дирекция по безопасност на храните и на пожарните служби в областта. Основни акценти в контролната дейност бяха: спазване на изискуемата физическа дистанция от 1,5 м между  гражданите на открити обществени места; носене на защитни маски, и спазване на заповедите за противопандемичните мерки от страна на персонала на търговските обекти.

По време на контролната акция в областта са проверени 67 търговски обекта, 2 МПС за обществен превоз, и 54 лица. Не са констатирани груби нарушения на разпоредените противоепидемични мерки. За констатирани от тях пропуски участващите съвместно с полицията представители на други контролни органи са съставили 21 предписания до ръководства на различни търговски обекти. По време на извършените проверки в община Омуртаг полицейските служители са съставили 4 акта за установяване на административно нарушение по чл. 209 от Закона за здравето/за неносене на предпазни маски/ и 3 акта за неспазване на разпоредени със заповед на кмета на община Омуртаг противопандемични мерки.

От полицията изказват благодарности към жителите на областта за това, че в голямата си част стриктно спазват наложените мерки срещу разпространението на коронавируса и уверяват, че контролът по спазване на противоепидемичните мерки ще продължи.
 Изображения

 22 декември 2020 | 10:40