МВР

ОД Търговище

 

01 август 2017

30 незаконно притежавани оръжия са иззели служители на дирекцията през първите 6 месеца на 2017 г.

За периода са иззети и 366 броя боеприпаси, също притежавани незаконно. По случаите са образувани 8 досъдебни производства. На други  8 граждани законно притежавано от тях оръжие е отнето поради образувани срещу тях наказателни производства за извършено умишлено престъпление от общ характер.

След извършена задълбочена преценка за първото полугодие на 2017 г. в районните управления в състава на дирекцията са направени 16 отказа на граждани за достъп до огнестрелно оръжие с цел самоотбрана, и други 5 – за достъп до късо огнестрелно оръжие за спортни цели.

За констатирани от тях нарушения по време на осъществявания контрол през първите 6 месеца на настоящата година служителите на районните управления в ОД МВР-Търговище са съставили 20 акта за установяване на административно нарушение по  различни текстове от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/ЗОБВВПИ/. Полицейските служители извършват ежемесечни проверки в търговските обекти в областта, които притежават разрешителни по споменатия закон за търговия с оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия.  Регулярно се извършват и проверки в обектите за производство и съхранение на взривни материали и пиротехнически изделия – за съответствие на наличните количества с отчетните документи.

За посочения период от време в гр. Търговище са проведени два курса за обучение в безопасно боравене с огнестрелно оръжие и два обучителни курса за придобиване на право на лов на територията на област Търговище.

На 12 август т. г. предстои откриването на новия ловен сезон 2017/2018 г. С откриването му стартират и съвместните ежеседмични проверки на служители на дирекцията, на Регионална дирекция по горите-Шумен и на горските стопанства в областта на ловци, ловни дружинки и на граждани, притежаващи разрешителни за притежаване на оръжие, с цел гарантиране на правилното и безопасно носене, съхранение и използване на оръжието.

 

 01 август 2017 | 14:52