МВР

ОД Търговище

 

13 август 2021

Утре се открива ловен сезон 2021/2022 г. за пернат дивеч

От служба „Контрол на общоопасните средства“/КОС/ в областната дирекция отново припомнят основните правила за безопасно боравене с оръжие по време на лов

С цел недопускане на произшествия и инциденти по време на откриващия се утре нов ловен сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина, в ОДМВР-Търговище е създадена организация и са предприети мерки за осъществяване на завишен контрол по отношение употребата, носенето и съхранението на ловно оръжие, както и за недопускане на пожари вследствие небрежно боравене с открит огън.

 Проведени са срещи с представители на регионалните дирекции на горите и с представители на ловните сдружения на обслужваната територия. На тях са обсъдени и изготвени планове и графици за провеждане на съвместни проверки, като са обсъдени и други мерки за недопускане на произшествия и инциденти.

В тази връзка утре на територията, обслужвана от дирекцията, стартира специализирана полицейска операция, чиято основна цел е ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на ловните излети. Преди всеки излет ще бъде извършен инструктаж на ловците и ловните дружинки за безопасно боравене с оръжие. По време на операцията, която ще продължи до 13.09.2021 г., ще бъдат извършвани регулярни проверки за евентуална употреба на алкохол от участниците в излетите, както и за редовността на техните документи. От звената за „Контрол на общоопасните средства“ /КОС/ при  областната дирекция апелират всички ловци да носят със себе си задължителните документи, необходими при проверка от страна на полицейските служители.

От служба „КОС“ още веднъж припомнят на ловците от областта ни някои от основните изисквания за безопасност, които трябва стриктно да се спазват по време на излетите:
•    Абсолютно е забранено носенето и употребата на огнестрелни оръжия от лица, които са под въздействието на алкохол, наркотични или упойващи вещества
•    С цел безопасното боравене с огнестрелно оръжие – стрелбата трябва да се осъществява само по ясно  видима цел и спрямо разрешените за отстрел през сезона диви животни
•    Забранява се преотстъпването и предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на други лица
•    ловците, имащи разрешение за носене и употреба на оръжие, пренасят оръжието без поставени в него боеприпаси. Оръжието се пренася в затворен транспортен куфар, дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф, със  заключващо устройство на спусъка
•    Боеприпасите трябва да се пренасят отделно от оръжието
•    До неговата  употреба оръжието не следва да е заредено. То винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно

    Осъществяваните от служителите на дирекцията превантивни мерки и извършваните от тях проверки на ловните дружинки и на техните членове ще продължат през целия ловен сезон. По време на проверките полицейските екипи ще следят за правилното транспортиране на ловното оръжие и редовността на документите с оглед изискванията на  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закона за лова и опазване на дивеча, и други нормативни актове.
Изображения

 13 август 2021 | 17:05