МВР

ОД Търговище

 

07 март 2019

Тенденцията към леко намаляване на пътния травматизъм в областта се запазва

Това сочат данните от сравнителния анализ на пътните инциденти през м. февруари на настоящата и предходната годинаОбщо 18 пътни инцидента, от които четири – тежки, са регистрирани през месец февруари 2019 г. в област Търговище. В тях са  ранени 5 души, от които: три жени – пътници в автомобилите, и двама водачи. Статистиката в сравнение със същия месец на 2018 г. показва леко намаляване на пътно-транспортния травматизъм в областта. Така например през месец февруари на предходната година тежките пътни инциденти на територията, обслужвана от областната дирекция, са 5, в които са пострадали четирима граждани, а в два от случаите на моторните превозни средства са нанесени значителни материални щети.

Анализът на пътно-транспортната обстановка през м. февруари т. г. в областта сочи, че горепосочените пътни инциденти са причинени предимно от неправилно движение на моторното превозно средство по пътното платно, неосигуряване на предимство от страна на водачите на МПС, неспазване на пътни знаци и светлинни сигнали; неправилни маневри на водачите на МПС, а в един случай инцидентът е вследствие от неосигуряване на предимство на пешеходец от страна на водач на МПС.

През месец февруари 2019 г. със стационарно преносим уред за контрол на скоростта(лазерна камера на тринога), по пътищата на област Търговище са заснети 1415 нарушения на скоростните режими от страна на водачи, управляващи МПС. След извършване на съответната справка за тези МПС от служителите на сектор „Пътна полиция“ е установено, че в 8 от горепосочените случаи автомобилите са били без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Други 75 случая на управление на МПС със скорост, превишаваща максимално допустимата за съответния пътен участък, са заснети за първия месец на настоящата година от мобилните системи за контрол. За времето от 1.02.2019 г. до 31.02.2019 г. за констатирани  нарушения на скоростните режими служителите на сектора са издали на водачи на МПС 1561 електронни фиша по Закона за движение по пътищата. За периода на петима водачи  на МПС са съставени актове за установяване на административно нарушение по същия закон – за превишаване на максимално допустимата скорост на движение на МПС с над 50 км/ч над пределно допустимата.

Изображения

 07 март 2019 | 14:17