МВР

ОД Търговище

 

19 ноември 2020

С 6 месеца се удължава срокът на валидност на лични карти и СУМПС, който изтича за времето от 13.03.2020 г. до 31.10.2020 г.
От сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Търговище съобщават на гражданите, че:

•    Съгласно параграф 10, ал. 2 от преходните и заклюителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.10.2020г., се удължава с 6 месеца.  За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Р България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде  и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.


•    Съгласно параграф 10, ал. 3 от преходните и заклюителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,

Срока на валидност на свидетелствата за управление на МПС/СУМПС/, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.10.2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването СУМПС е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на МПС само на територията на Р България. По искане на лицето ново СУМПС може да се издаде  и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Изображения

 20 ноември 2020 | 15:42