МВР

ОД Търговище

 

25 септември 2018

Служител на дирекцията получи сертификат за работа с деца в системата на правосъдието в рамките на международен проектВ последния работен ден на миналата седмица правосъдният министър Цецка Цачева връчи в Ст. Загора сертификати на последните 19 обучени по проекта „Укрепване на правния капацитет на съдебната система в сферата на младежката престъпност“ - магистрати, полицейски служители и социални работници от Добрич, Разград, Смолян, Хасково, Ловеч, Търговище, Силистра и Кърджали . По този проект как да работят с деца в системата на правосъдието са обучени общо 112 души в цялата страна. Обучителите бяха от Международния институт за закрила на детето в Швейцария. Един от двамата специалисти от област Търговище, на които бе връчен такъв сертификат, е Иван Иванов – инспектор „Борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в областната дирекция.

 В Ст. Загора  участниците в семинара преминаха  обучение на тема „Права на децата, специализация по младежко правосъдие за професионалисти в България: Обучение за специалисти, провеждащи изслушвания на деца". Това бе последното от поредицата обучения по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. По време на семинара посредством ролеви игри бяха приложени различни практики за разговор с деца, които са жертва или свидетел на насилие. Въпросите към тях бяха формулирани на базата на международните стандарти и така наречения Протокол за провеждане на интервю/NICHD/, базиран на швейцарския модел. Завършилите успешно обучителния модул ще могат да провеждат разговори с децата, които са извършители или потърпевши от престъпление, в т.нар. стаи за щадящо изслушване/сини стаи/.

„За Министерството на правосъдието осигуряването на съдебни процедури, съобразени с правата на детето, са от ключово значение” - заяви в Стара Загора министърът на правосъдието Цецка Цачева при връчването на сертификатите. Тя отбеляза пред експертите, обучени за работа с деца, че се надява наученото от тях  да бъде използвано изцяло в защита и подкрепа на децата, които са били или ще бъдат в досег с правосъдната система.

Българо-швейцарският проект ще бъде финализиран  днес в гр. София, като на заключителната конференция в София участие ще вземат министър Цачева и посланикът на Швейцария у нас Н. Пр. Мюриел Берсе Коен.

Изображения

 25 септември 2018 | 17:15