МВР

ОД Търговище

 

01 юни 2021

Сирени в знак на почит към Христо Ботев и загиналите за свободата на България
На 2 юни почитаме паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Точно в  12,00 часа, в продължение на 2 минути,  сирените в цялата страна ще звучат с прекъснат сигнал.
При подаване на сигнала всички пешеходци и пътни превозни средства, с изключение на влаковете, следва да спрат и останат на място.
 

****
С решение №211/31.05.1993 година на Министерския съвет, 2-ри юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.
В изпълнение на чл.34 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 година, обн. в „Държавен вестник“/ДВ/,  бр.20 от 09.03.2012 година, изм. и доп. ДВ, бр.61 от 02.08.2019 година, на 2 юни в 12:00 часа се провежда тест със сиренната система.  Той се изпълнява, чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) в продължение на две минути, като се излъчва акустичния сигнал „Въздушна опасност”.

Изображения

 01 юни 2021 | 14:26