МВР

ОД Търговище

 

31 януари 2018

През 2017 г. в област Търговище броят на пътните инциденти е намалял

Значителна част от тежките ПТП са настъпили извън населените места в областтаПрез 2017 г. на територията, обслужвана от ОДМВР–Търговище, са регистрирани 44 тежки ПТП, с 15 загинали  и 46 ранени в тях  граждани. В сравнение с 2016 г.  е налице намаление броя на тежките пътни инциденти с 16 /26.7%/, както и сериозно намаление на ранените в тях – с 36/43.9%/. Налице е обаче увеличение на загиналите в ПТП граждани в област Търговище -  с  четирима/36.3%/ повече  от предходната година, независимо от наблюдаваната през последните 10 год. тенденция към намаляване/ с изключение на 2014 г./ броя на загиналите в пътни инциденти в област Търговище. За 2017 г. са регистрирани и 412 пътни инциденти с материални щети /с 44 по-малко спрямо 2016 г./

Анализът на тежките пътно-транспортни произшествия сочи, че основни причини за настъпването им са превишена и несъобразена с пътните условия скорост, като в някои от случаите това е съчетано с нарушаване правилата за движение от пешеходци, неправилни маневри, отнемане на предимство, управление на МПС след употреба на алкохол, както и с открояващата се в последно време обезпокоителна тенденция нерядко неправоспособни водачи да управляват пътни превозни средства.

От всички тежки ПТП 33/75%/ са настъпили извън населените места в областта, при които са  загинали 13 души/86.6%/ и са ранени 28/60.9%/ души. И тъй като целогодишно интензивността на автомобилния трафик по ПП I-4, II-48 и II-51 и по третокласната пътна мрежа не намалява, по пътищата от републиканската пътна мрежа и в участъците с концентрация на ПТП  системно се осъществява засилена контролна дейност  от страна на пътните полицаи.

Най-много са загиналите през 2017 г. граждани в пътни инциденти, причинени от управление на МПС с превишена и с несъобразена скорост – 8 души. Петима граждани са загинали в катастрофи, предизвикани от неправилни маневри, трима – вследствие на отнемане на предимство, и двама – в резултат на неспазване на правилата за движение по пътищата от страна на пешеходци.  

Най-тежка е била пътно-транспортната обстановка в областта през месеците март, май, юни и септември, когато са регистрирани общо 22 ПТП с 12 загинали и 21 ранени граждани. Доказателство за осъществявания активен контрол на пътя от служителите в сектор „Пътна полиция“ с цел ограничаване предпоставките за тежки пътни инциденти  е увеличението  с 1840  на общо констатираните от тях нарушения спрямо 2016 г. Нарасналият брой констатирани нарушения, които създават потенциална опасност за пътно-транспортни произшествия, като управление на МПС без съответното свидетелство/с 83 повече за 2017 г./, отнемане предимство на пешеходец от водач на МПС/с 6 повече/, оказва и  превантивен и възпиращ ефект върху поведението на водачите на МПС за недопускане и ограничаване на посочените нарушения.

Към 31.12.2017 г. на отчет в сектор„Пътна полиция“ в ОДМВР-Търговище са се водили 50 431пътни превозни средства. Голям дял от тях заемат автомобилите - 43 133 бр. Регистрираните мотоциклети и мотопеди  са 2 885, а товарните автомобили, трактори, ремаркета, специални машини и др. - 4413. През 2017 г. в сектора са извършени са 3 460 първоначални регистрации на МПС. Бракувани са 1792 МПС, а от движение са спрени 639. През годината са издадени 5624 национални свидетелства за управление на МПС и са установени 3 МПС,обявени на общодържавно издирване. 43 са водачите от областта, на които към края на отчетния период са били с отнети им всички контролни точки. С образователна и превантивна цел служители от сектора са провели 27 срещи с учениците от началните класове в училищата на областта, на които са изнесени специализирани беседи, касаещи безопасното поведение на децата на пътя.

В момента в дирекцията се подготвят допълнителни мерки с цел намаляване на пътния травматизъм в областта. Все по-активна ще бъде контролната дейност по пътищата от третокласната и четвъртокласна пътна мрежа, като в проверките  наред с пътните полицаи ще участват и служители от „Охранителна полиция“. 31 януари 2018 | 15:45