МВР

ОД Търговище

 

29 март 2021

Предстоящ конкурс в областната дирекция
В ОД МВР-Търговище ще бъде обявен конкурс за заемане на длъжност по Закона за държавния служител „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ към отдел „Административен“Място и срок за подаване на документите за участие:

-    Срокът за подаване на документи е 10 дни. (от 30.03.2021 г. до 08.04.2021 г.)

-    Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.

Телефон за справки и допълнителна информация: 0601/60363.

Изображения

 01 април 2021 | 17:18