МВР

ОД Търговище

 

11 септември 2020

Предстои обявяване на конкурс за нова длъжност по Закона за държавния служителВ ОДМВР-Търговище ще бъде обявен конкурс за длъжността старши експерт „Координация и административно обслужване“ към отдел „Административен“.

Място и срок за подаване на документите за участие:


-    Срокът за подаване на документи е 10 дни.
-   Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.

Телефон за справки и допълнителна информация: 0601/60363.Изображения

 11 септември 2020 | 16:49