МВР

ОД Търговище

 

13 септември 2019

Предприемат се мерки за обезпечаване на безопасността на движението и сигурността в училищата при откриване на новата учебна годинаВ ОД МВР-Търговище е осъществен комплекс от превантивни мерки с цел гарантиране сигурността на учениците и техните родители преди и по време на откриването на новата 2019/2020 учебна година и за опазване на обществения ред в районите на детските и на учебните заведения в област Търговище. За целта в дирекцията е проведено инструктивно съвещание, на което са конкретизирани задълженията и отговорностите на служителите от различните структурни звена. Във всяко районно управление е изготвен план за обезпечаване на обществения ред и сигурност в районите на детските градини и училищата на съответната обслужвана територия.

Проведена е работна среща с ръководството на Регионалния инспекторат по образованието-Търговище за набелязване на съвместни мероприятия и дейности във връзка с провеждането на първия учебен ден и за недопускане на нарушения на обществения ред по време на училищните тържества. Осъществени са срещи на полицейски, младши полицейски инспектори и инспектори от Детска педагогическа стая с директорите на всички училища и детски заведения на обслужваната територия за съгласуване на действията по обезпечаване на обществения ред и сигурността в съответните райони. Акцентирано е върху начините на охрана и осъществяване на пропускателния режим в тези заведения предвид недопускане на престъпни посегателства там. Актуализирани са начините за бърза връзка и взаимодействие между училищните ръководства, охранителните фирми и съответните РУ на МВР, като на директорите на училищата са предоставени списъци с имената и телефоните на полицейските и младши полицейски инспектори, обслужващи съответната територия.

Извършени са охранителни проверки на сградите на училищата и детските градини в областта. Особено внимание се обръща на сигнализацията с пътни знаци и маркировка в районите на учебните заведения, на състоянието и целостта на предпазните огради на детските градини и училищата и на пешеходните ограждения(парапети) на границите между училищните входове и пътното платно; на осъществяване на пропускателния режим в сградите и  наличието на физическа охрана; на сигнално-охранителната техника и системите за видеонаблюдение; на състоянието на осветлението в училищата и прилежащите им територии; за наличието и състоянието на изкуствените препятствия на платното за движение за ограничаване скоростта на ППС в непосредствена близост до училищата. През новата учебна година преди началото и края на занятията в районите на училищата с превантивна цел ще бъде осигурено полицейско присъствие, за да не бъдат допуснати евентуални пътни инциденти.

Проведени са работни срещи и с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в детските и учебни заведения. На тях отново е уточнен начинът за взаимодействие при евентуални сигнали за противоправни прояви и им е предоставена конкретна информация за най-рисковите участъци и кръстовища на съответната територия. Системно се извършват проверки в питейни и увеселителни заведения с цел осъществяване на контрол за спазване на изискванията на Закона за закрила на детето за недопускане на присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца. Със същата цел се извършват периодични проверки и в търговски обекти в близост до училища и детски градини.

На първия учебен ден традиционно районите около училищата на областта и натоварените кръстовища по пътя за тях ще бъдат със засилено полицейско присъствие, като полицейските служители ще подпомагат в случай на необходимост безопасното пресичане на деца и придружаващи ги възрастни.  С тази цел и през цялата учебна година те ще осъществяват контрол и извън училищните райони, както и по улиците с интензивно движение на МПС.Изображения

 13 септември 2019 | 17:14