МВР

ОД Търговище

 

23 декември 2019

Предприемат се допълнителни мерки за осигуряване спокойни коледни и новогодишни празници на гражданите на областта
Във връзка с предстоящите  зимни празници и свързаните с тях почивни дни в ОД МВР-Търговище е създадена организация за осигуряване на обществения ред, сигурността на гражданите и безопасността на движението на МПС, като за целта е изготвен и утвърден план. По места са проведени срещи с органите на местната власт и самоуправление за предприемане на съвместни мерки за опазване на обществения ред и за предотвратяване на евентуалното му нарушаване. Това се отнася особено до местата, свързани с масово събиране на хора по време на празнични тържества. За целта в близост до коледни и новогодишни базари, заведения, църковни храмове, гари и автогари, през визирания период от време ще има засилено полицейско присъствие.

Съвместно със служители на РДПБЗН-Търговище полицейски служители  са извършили проверки на питейни и увеселителни заведения в областта, където ще се провеждат празненства. Обект на контрол са били организацията за пожарната безопасност, условията за евакуация, състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, електрическите и вентилационните инсталации и системите за пожарогасене и пожароизвестяване. На собствениците и ползвателите на обектите се обръща внимание относно задълженията им по отношение на охраната, пропускателния режим и по поддържането в изправност на аварийните изходи. Проведени са срещи с ръководствата на фирми, осъществяващи  частна охранителна дейност в места, където се очаква да има празнични прояви, с цел подобряване на пропускателния режим, повишаване на бдителността и осъществяване при необходимост на своевременен обмен на информация с полицейските органи.

Създадена е необходимата организация за обезпечаване безопасността на движението по главните и второстепенни пътища в областта и по вътрешноградската мрежа предвид очаквания интензивен пътникопоток преди, по време и непосредствено след празничните и почивни дни. Дейността на служителите на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията ще бъде насочена основно към подпомагане и регулиране на движението по пътищата, както и към контрол спрямо водачи с рисково поведение, свързано с неправилно изпреварване, неправилни маневри и отнемане на предимство. През периода на празниците по пътищата на областта ще бъде проведена специализирана полицейска операция „Алкохол и неправоспособност“ с основна цел нулева толерантност към водачи, управляващи МПС след употреба на алкохол, под въздействието на наркотични вещества или пък без да притежават свидетелство за правоуправление. Същевременно ще се следи за спазване на скоростните режими от страна на водачите на МПС, като за целта ще бъдат използвани всички налични технически средства. С оглед очаквания интензивен трафик по преминаващия през област Търговище път I-4/София-Варна/ по време на предстоящите празнични и почивни дни на различни участъци от него ще има дежурен полицейски екип. Засилено полицейско присъствие ще има и в други натоварени и конфликтни участъци по пътищата на областта. Наред с това нарядите ще осъществяват контрол и за спазване на въведените от Агенция „Пътна инфраструктура“ ограничения за движението по определени участъци от републиканските пътища за автомобили, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника.

От сектор „Пътна полиция“ в областната дирекция напомнят на водачите на МПС  да бъдат внимателни и толерантни на пътя, да спазват правилата за движение и да не подценяват рисковете при шофиране в зимни условия. Оттам информират още, че водачите, които с рисковото си поведение на пътя застрашават своята безопасност и тази на останалите участници в движението, ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Изображения

 23 декември 2019 | 10:39