МВР

ОД Търговище

 

13 септември 2018

Преди старта на новата учебна година: предприемат се мерки за гарантиране на безопасността и сигурността на децатаС цел опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението в районите на училищата и на детските градини в областта във връзка с предстоящото откриване на новата учебна 2018/2019 г. служители на ОДМВР-Търговище проведоха срещи с представители на регионалното управление на образованието (РУО) към Министерството на образованието и науката и с кметовете на общини в областта. На тези срещи бяха планирани конкретни дейности, свързани с откриването на учебните занятия, с цел за недопускане нарушения на обществения ред в училищата и осигуряване на пътната безопасност на децата и придружаващите ги възрастни.

На работни срещи с директорите на детските градини и училищата са съгласувани съвместните действия по обезпечаване на сигурността в техните райони и за недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Уточнени са начините на охрана и пропускателния режим, както и механизмите за  осъществяване на бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на МВР при необходимост. На директорите на детски градини и училища са предоставени актуални списъци с имената и телефоните на полицейските и младши полицейски инспектори, обслужващи съответната територия.

Продължава извършването на охранителни проверки на сградите на детските градини и училищата в обслужваната територия, като в хода им при констатиране на пропуски, свързани с охраната и пропускателния режим в тях, се изпращат уведомителни писма до началниците на РУО съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност..

Проведени са и работни срещи с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в детските
градини и училищата.
Ще бъде осъществяван активен контрол над търговските обекти в близост до детски градини и училища за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. По предварително изготвени съвместни графици с Регионалното управление по образованието в рамките на Националната програма „Работата на полицията в училищата“ от началото на новата учебна година в училищата на областта стартира изнасянето на беседи от полицейски служители в часовете на класа в училищата по теми, свързани с превенция на пътната безопасност, на употребата на наркотични вещества, на насилието, агресията и спортното хулиганство.

Във връзка със Седмицата за превенция на детската пътна безопасност и откриването на новата учебна година служители на „Пътна полиция” съвместно с представители на общините и кметствата в районите на всички детски и учебни заведения извършват огледи на:

- сигнализацията с пътни знаци и маркировка;
- уличното осветление;
- предпазните огради на детските градини и училищата и пешеходните ограждения (парапети) от висок или нисък тип, които канализират пешеходните потоци и не позволяват пресичане на уличните платна на нерегламентирани места;  
- обезопасеността на входовете на всички детски градини и училища
За всички констатирани нередности ще се изготвят предписания до съответните компетентни органи.

В районните управления в състава на дирекцията са изготвени планове за разпределение на полицейските сили в началото на учебната година,  предвиждащи засилено присъствие около учебните заведения и на рискови места с интензивно движение на ученици.

Изображения

 13 септември 2018 | 10:51