МВР

ОД Търговище

 

17 септември 2020

От сектор „БДС“ ще съдействат на гражданите, които не притежават документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в предстоящите частични избори за кметове на кметстваНа 27.09.2020 г. в 5 села на област Търговище ще се проведат частични избори за кметове на кметства: в три села на община Попово – Водица, Медовина и Славяново, и в две села в община Търговище – Кралево и Острец. В тази връзка от ОДМВР-Търговище информират, че звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Търговище ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите.
За целта служителите от звено „БДС“ в РУ-Попово и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище ще работят на 27 септември 2020 г., неделя  - от 08.30 ч. до 19.30 ч.

В ОД МВР-Търговище е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, удостоверения на граждани ще се издават от 21 септември 2020 г.,  да имат възможност да упражнят правото си на глас за избор на кмет.
За целта в сектор„Български документи за самоличност“на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

1.    В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 септември 2020 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

1. Гражданите, желаещи издаване на удостоверение, следва лично да подадат искане в звено „БДС“ в РУ-Попово и в сектор „Български лични документи“ при ОДМВР-Търговище в дните от 21.09.2020 г. до 25.09.2020 г. от 08.30 до 17.00 часа, а в изборния ден  - на 27.09.2020 г. - от 08.30 до 19.00 часа, в сектор „Български лични документи“ при ОДМВР-Търговище и в звеното на РУ-Попово.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за   кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  - 27 септември 2020 година.

При произвеждане на втори тур на избори за кметове /на 04.10.2020 г./ ще се издават нови удостоверения от 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време, както и в самия изборен ден.


Изображения

 21 септември 2020 | 13:19