МВР

ОД Търговище

 

01 юни 2021

От днес се приемат документи за единно разрешение на пребиваване и работа у нас на граждани на трети държави
От ОДМВР-Търговище уведомяват гражданите, че съгласно приетите промени в Закона за чужденците в Република България, обнародвани в "Държавен вестник" - . бр.21 от 12.03.2021 г.,  считано от 01.06.2021 г.,  група „Миграция“ при ОДМВР – Търговище започва прием на документи относно изпълнението на единната процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на Република България, което е комбиниран акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен акт.

В тази връзка  се предоставя на вниманието на работодателите и гражданите на трети страни, които желаят да осъществяват трудова дейност на територията на Република България, информация за новите процедури и изискуемите се в тази връзка документи според основанията за пребиваване. Същите са публикувани на сайта на ОДМВР-Търговище в Интернет, рубрика „Административно обслужване“, група „Миграция“.

Процедурата за получаване на разрешения за работа и пребиваване на основание чл.24,ал.1,т.1 от Закона за чужденците в Република България остава непроменена и след 01.06.2021 г.

Изображения

 01 юни 2021 | 10:54