МВР

ОД Търговище

 

16 ноември 2021

От днес в паспортните служби в областта се приемат искания за издаване удостоверения за гласуване на граждани, които не притежават валидни документи за самоличност

Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Търговище ще им съдействат да упражнят правото си на вот в деня на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 21.11.2021 г.В ОД МВР-Търговище е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото тези документи са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или са с изтекъл срок на валидност към деня на изборите, да  получат възможност да упражнят правото си на глас  на втория тур от изборите на президент и вицепрезидент на Република България.
 За целта в сектор„Български документи за самоличност“ на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

1.  В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 19 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват/съгласно чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс/.


За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:


1. Гражданите, желаещи издаване на удостоверение, следва лично да подадат писмено искане в сектор „Български документ за самоличност“ на областната дирекция, или в неговите звена  в РУ-Попово и РУ-Омуртаг, в дните от 16.11. 2021 г. до 20.11. 2021 г. от 8.30 до 17.00 часа, и в деня на  балотажа на 21 ноември 2021 г. - от 8.30 до 19.00 часа.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на избора за президент и вицепрезидент, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта и след цифрова заснемане на лицето на заявителя.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

От ОДМВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  - 21.11.2021 година.


Изображения

 22 ноември 2021 | 15:35