МВР

ОД Търговище

 

11 май 2018

От днес влизат в сила промени за някои такси, които се събират за извършвани в системата на МВР услуги на граждани


От днес, 11 май 2018 г.,  влизат в сила промените по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Въвежда се единна такса за регистрация, промяна и възстановяване на регистрацията в зависимост от вида на превозното средство. Съгласно нормативната база, се плащат такси по Тарифа №4 за различните услуги, плюс стойността на табелите, когато услугата е свързана с издаване на нови табели.

Съгласно споменатите промени таксата за избор на ползване на регистрационен номер за автомобил с комбинация от цифри по желание на собственика му вече е 300 лв. – уточняват от сектор „Пътна полиция“ в ОД МВР-Търговище.


 11 май 2018 | 16:41