МВР

ОД Търговище

 

06 октомври 2020

Обявен е конкурс за длъжността „старши експерт“/КАО/ към отдел „Административен“ в областната дирекцияМясто и срок за подаване на документите за участие:

-    Срокът за подаване на документи е 10 дни. (от 07.10.2020 г. до 16.10.2020 г.)

-    Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.


ОБЯВЛЕНИЕТО за обявения конкурс можете да намерите на:
www.mvr.bg - Постъпване на работа в МВР  - Обявени конкурси
на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал.1, т.2 от ЗМВР


Телефон за справки и допълнителна информация: 0601/60363; 0601/60248


Изображения

 06 октомври 2020 | 14:19