МВР

ОД Търговище

 

20 ноември 2020

Няма допуснати инциденти и съществени закононарушения по време на ловни излети в областта за времето на проведена едномесечна специализирана полицейска акция
Приключи едномесечна специализирана полицейска операция, проведена на територията на областта, чиято основна цел бе ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на ловните излети. Превантивната акция стартира паралелно с началото на ловния сезон за местен дребен и едър дивеч и на груповия лов за дива свиня. Тя бе предшествана от инструктивни съвещания, проведени от служители на областната дирекция на МВР, с председателите на всички 91 ловни дружинки, провеждащи ловни излети в областта ни.

По време на акцията полицейските служители съвместно със служители на Регионалната дирекция по горите в Шумен, на държавните горски стопанства и на ловни сдружения в област Търговище са извършили 44 проверки на ловни дружинки и на 332-ма ловци, относно спазване правилата за безопасност при съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие, и за спазване на други нормативно регламентирани изисквания за безопасното протичане не ловните изгледи. За констатирано от тях нарушение по чл. 98, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, на съответния нарушител е съставен акт за установяване на административно нарушение. Обстоятелството, че не са допуснати инциденти по време на ловните излети в областта, както и съществени закононарушения, е атестат на ефективността от осъществяваната превантивна и контролна дейност на служителите на дирекцията.
Освен това  за периода на специализираната операция полицейските служители са извършили проверки и на 32 лица от областта,  на които са издадени разрешителни за къси огнестрелни оръжия за самоотбрана.

Груповият лов на едър дивеч продължава, а с него – и активната контролна дейност. Проверките на ловните дружинки и на  техните членове в областта ще продължат през целия ловен сезон.

Изображения

 20 ноември 2020 | 15:49