МВР

ОД Търговище

 

28 ноември 2019

На гражданите се предоставя възможност да подават заявления за предсрочно издаване на техни лични документи, изтичащи през 2020 г.

В ОД МВР-Търговище са предприети мерки за безпроблемното им обслужванеКакто е известно, през 2020 година изтича валидността на голям брой български лични документи. За удобство на потребителите на административни услуги на МВР и за постигне по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“/БДС, извършващи административни услуги в МВР,  и съответно - за предотвратяване  струпването на много граждани пред гишетата им, в ОДМВР-Търговище е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност.

От сектор“БДС“ в дирекцията съобщават на гражданите, че всички лица с постоянен адрес на територията на област Търговище имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи преди изтичане срока на валидността им. Това те могат да направят във всяко едно звено на РУ/т.е. – в  РУ-Попово и РУ-Омуртаг/, както и в сектор „БДС“ при ОДМВР – Търговище. Гражданите могат да изберат предпочитано от тях звено „БДС“, различно от това по постоянния им адрес, в което да подадат своите заявления. Готовите документи се получават в това звено „БДС“, където е подадено заявлението.

В тази връзка от сектора информират институции, фирми и организации, за възможността чрез организиран прием с мобилна станция да бъдат обслужени в кратки срокове по отношение подновяване на личните документи на техните служители. За целта следва да се подаде молба до директора на областната дирекция и да бъде приложен списък с имената на желаещите служители, чиито документи за самоличност изтичат през 2020 г. Повече информация по въпроса могат да бъде получена на тел. 0601/60355.

Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги.

Към 30 октомври 2019 г. и през 2020 г. трябва да бъдат подменени издадени в област Търговище изтичащи български документи за самоличност на граждани, както следва: 19 115 лични карти, 10 904 паспорта и 9 118 свидетелства за управление на МПС на граждани.


Изображения

 28 ноември 2019 | 17:04