МВР

ОД Търговище

 

22 юли 2021

Намаление броя на тежките ПТП и на загиналите в тях граждани отчитат за полугодието в сектор „Пътна полиция“ на областната дирекция

По-голямата част от пътните инциденти са възникнали при суха пътна настилка и през светлата част на денонощието

През първите 6 месеца на 2021 г. на територията, обслужвана от ОДМВР – Търговище, са регистрирани 17 тежки ПТП с 3-ма загинали и 24 ранени в тях граждани. В сравнение със същия период на 2020 г. се наблюдава намаление на тежките ПТП с 4, намаление на загиналите в тях граждани с 3, и увеличение броя на ранените с двама. През периода са регистрирани общо 158 ПТП с материални щети, срещу 154 през 2020 г.

Анализът на пътния травматизъм сочи, че инцидентите са причинени най-вече от управление на ППС с превишена и несъобразена с пътните условия скорост, в много от случаите - в съчетание с нарушаване правилата за движение от пешеходци, неправилните маневри, отнемането на предимство, управление на ППС от неправоспособни водачи и от водачи, употребили алкохол.

Най-често срещаната причина за инцидентите по пътищата на областта ни през периода са неправилни маневри на водачите на МПС – поради нея са настъпили 6 ПТП с един загинал и 9 ранени граждани. 6 тежки пътни инцидента са причинени от отнемане на предимство, като в резултат са ранени петима граждани. Същия брой ПТП за периода са възникнали и поради движение на МПС с превишена и несъобразена скорост – в тях е загинал един и са ранени 8 граждани. Поради нарушение на правилата за движение от страна на пешеходец е възникнал един пътен инцидент, завършил със смъртта на гражданин.

Статистиката сочи още, че най-голям брой от тежките ПТП в област Търговище през първото полугодие на настоящата година – 8, са настъпили по републиканската и общинската пътна мрежа извън населените места. В тях са ранени 16 граждани и са загинали двама. 11 от тежките пътни инциденти са настъпили при суха настилка, а при мокра и заснежена настилка са регистрирани 6 тежки ПТП. 13 от тежките пътни инциденти са възникнали в светлата част на денонощието.

За периода контролните органи са установили 21 913 нарушения на Закона за движение по пътищата, като на нарушителите са съставени 2230 акта за установяване на административно нарушение, и 5465 фиша. Електронните фишове за полугодието са 14218. В сравнение с 2020 г. констатираните нарушения са с 679 повече, като съставените актове са с 210 повече, а  фишовете са с 393 повече.
През периода служителите от сектор “Пътна полиция” в областната дирекция са участвали в 29 тематични специализирани полицейски операции по безопасност на движението, които са били  планирани от ГДНП, ОДМВР или от РУ. Анализът сочи, че е необходимо допълнително активизиране на контролната дейност по отношение на спазване правилата за движение от пешеходците и велосипедистите и отнемането предимството на пешеходци и велосипедисти от водачите на МПС предвид факта, че за полугодието пътните инциденти с участието на тези категории участници в движението съставляват 35.29 % от общия им брой. В тях са загинали 1/3 от общия брой загинали в пътни инциденти, и  са пострадали ¼  от ранените.  За периода по улиците и пътищата на областта контролните органи са констатирали 209 нарушения, допуснати от пешеходци и колоездачи.

Ръст бележат установените от контролиращите пътната безопасност нарушения за управление на МПС с превишена скорост, за неизползване на обезопасителени колани или защитни каски, за отнемане предимство на пешеходец, за управление на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“,  което от своя страна оказва възпиращ превантивен ефект върху  поведението на водачите на МПС с оглед недопускане и ограничаване на посочените по-горе нарушения.


Изображения

 22 юли 2021 | 10:57