МВР

ОД Търговище

 

15 март 2019

Много добра оценка на ръководството на МВР за работата на служителите на ОД МВР-Търговище през 2018 г.

За поредна година областната дирекция е на едно от челните места в страната по процент на разкриваемост на престъплениятаЗам.-директорът на  ГД „Национална полиция“ ст. комисар Благородна Макева взе участие в работното съвещание на ръководния състав на ОД МВР-Търговище. Гост на годишния анализ бе и заместник-окръжният прокурор в Търговище Николай Казаков.

Директорът на областната структура ст. комисар Николай Ненков  запозна присъстващите с постигнатите през миналата година резултати от дейността й. Анализът сочи леко увеличение на броя на регистрираните през 2018 г. в област Търговище престъпления спрямо предходната година, както и увеличен процент на тяхната разкриваемост. За отчетния период на 2018 г. в ОДМВР - Търговище общо по криминална и икономическа линия са регистрирани  2756  заявителски материала - срещу 2467 за 2017 г. От тях престъпления са 1348, срещу 1339 за 2017 г., което представлява незначително увеличение от 0,7%. Разкритите престъпления през годината са 934, а през 2017 г. са били 894. Постигнат е висок процент на разкриваемост -69,29 % (през 2017 г. той е бил 66,77 %.)

Структурата на конвенционалната престъпност е устойчива и запазена от предишни години, като с най-голям дял са престъпленията против собствеността  - 46.48 %, а с най-малък дял с - престъпленията против личността - 5.39 %. Отчита се намаление с 5,80%  на престъпленията срещу личността в сравнение с 2017 г. Тежките криминални престъпления против личността са единични случаи и имат предимно битов характер. През 2018 г. в област Търговище са регистрирани две убийства, като и двете са разкрити.

 Налице е спад с 50% на регистрираните грабежи - през 2018 г. са регистрирани  3 такива  престъпления, 2 от които са разкрити, докато през 2017 г. е в областта са регистрирани 6 такива престъпления, 4 от които са разкрити. С най-голям относителен дял в структурата на  конвенционалната престъпност продължават да са кражбите – 405 за 2018 г. С близо 19 процента за отчетния период са намалели взломните  кражби: 44 за 2018 г. при 54 – за 2017.

През периода в областта са регистрирани 26 телефонни измами. В 12 от случаите са установени куриерите(т. нар. „мулета“), на които са повдигнати обвинения. При тези измами потърпевшите са ощетени на обща стойност около 127 425 лева и 75 гр. златни накити, като по-голямата част от посочените суми и ценности след установяване на част от участниците в престъпната схема, са върнати на потърпевшите.

Налице е тенденция към значително намаляване на общоопасните престъпления на територията, обслужвана от областната дирекция.  С около 50% е спадът при регистрираните палежи – 16 заявителски материала срещу 29 за 2017 г., а констатираните случаи на незаконно притежание на оръжие, боеприпаси и взривни вещества са намалели с 57,14%( през периода са регистрирани 9 такива престъпления, като всички са разкрити, докато предходната година са били 21).
По отношение на пътната безопасност в сравнение с 2017 г. в областта е налице намаление броя на загиналите в тежки пътни инциденти в областта, но увеличаване броя на тежките ПТП и на ранените в тях граждани. През 2018 г. на територията, обслужвана от областната дирекция, са регистрирани 57 тежки ПТП, в които са загинали 14 и са били ранени 58 граждани. Анализът сочи, че най-често срещаната предпоставка за пътни произшествия с тежки последици продължава да е управлението на МПС с превишена и несъобразена скорост. През 2018 г. пътните полицаи в региона са участвали в 247 специализирани полицейски операции за осигуряване на безопасността на движението, в хода на които са констатирани 1 584 нарушения по Закона за движение по пътищата. Съставени са 167 акта и са наложени 1164 глоби по фиш.

От разкритите през годината 853 криминални престъпления служителите от охранителния състав на дирекцията самостоятелно са разкрили 201 криминални престъпления срещу неизвестен извършител, което представлява 43,70 % от този вид регистрирани престъпления. Служителите, осъществяващи патрулно-постова дейност, през годината са реагирали на 9212 сигнала, постъпили в районните управления.

Повишена е ефективността от работата на мобилните екипи за активно противодействие на конвенционалната престъпност, чиито редовни срещи по предварително оповестен график с хората от малките и отдалечени населени места в областта без постоянно полицейско присъствие се приемат много добре от населението.

През 2018 г. в дирекцията са приключени 1386 досъдебни производства. По приключените през годината дела и по такива от предходни такива са осъдени 310 лица.

Прокурор Казаков поздрави служителите на дирекцията за добре свършената през годината работа и за ползотворното сътрудничество с органите на прокуратурата.
Ст. комисар Макева  акцентира върху постигнатия висок процент на разкриваемост на престъпленията по криминална и икономическа линия, който е над средните стойности за страната. Тя отбеляза и доброто качество на разследването в областната дирекция, за което свидетелства големият брой приключени с мнение за предаване на съд досъдебни производства, както и фактът, че през 2018 г. в ОД МВР–Търговище няма върнати от прокуратурата дела за доразследване. Ст. комисар Макева адмирира много добрата работа в област Търговище  по националната програма „Детско полицейско управление“.


Изображения

 15 март 2019 | 17:52