МВР

ОД Търговище

 

30 ноември 2018

Запазва се тенденцията на минимално намаляване броя на престъпленията и увеличаване на разкриваемостта им

На месечен брифинг в дирекцията бе отчетена добра ефективност от работата на мобилните екипи и на съвместните екипи със служители от жандармериятаЗа отчетния период на 2018 г. в ОД МВР - Търговище общо по криминална и икономическа линия са регистрирани  2540 заявителски материала срещу 2257 -  за 2017 г., и 2247 - за 2016 г.  – бе отчетено днес на месечен брифинг в областната дирекция. В него участваха комисар Мариян Михайлов, зам. директор на областната дирекция  и началник на отдел „Криминална полиция“ в нея, и комисар Димитър Димитров, началник на отдел „Охранителна полиция.
От гореспоменатата цифра заявителски материали престъпления са 1234, срещу 1253 за 2017 г., което представлява минимално намаление - с 1,52%.

Разкриваемостта съответно е: за 2018 г.  до момента -  64,42 %, а за същия период на 2017 г. - 64,33 %. С най-голям дял са престъпленията против собствеността – близо 45,44%, следвани от общоопасните престъпления– 38,19%, Коефициентът на престъпност, отразяващ броя на регистрираните престъпления на 100 хил. души (по криминална линия), е минимално увеличен - на 844,90 от 823,74 през 2017 г.
Един от акцентите в брифинга бе извършените през месеците октомври и ноември 6 телефонни измами на територията, обслужвана от РУ-Попово. 5  от тях са осъществени в град Попово, и една – в село Кардам. Характерното е, че всички въведени в заблуждение посредством обаждане на телефона им за този период от време са жени, като възрастта им варира между 63 и 92 години. Най-често използваният предлог за извършването им е „оказване съдействие на МВР при задържане  на телефонни измамници“ – в 5 от случаите. В останалия случай  е  „освобождаване на задържани роднини, причинили ПТП, в което е загинал човек“. Посредством въвеждането им в заблуждение потърпевшите са ощетени общо с над 23 620 лв. и 220 грама злато. Изтъкнато бе постоянната превантивна дейност, която осъществяват полицейските служители с цел да не бъдат допуснати нови случаи на реализирани телефонни измами, и бе изразено убеждението, че за това хората да не се поддават на обаждания от непознати с искане за пари или ценности значителна подкрепа на полицията могат да окажат и медиите.

За последните два месеца в дирекцията са установени 14 души, притежаващи наркотични вещества, като иззетите количества са:  949 г марихуана, 11 г амфетамин,  0,2 гр кристали. За периода са регистрирани 8 нарушения по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс  - за управление на МПС след употреба на наркотични вещества. От тях 3 са в Омуртаг, и 5 -  в Търговище. Управляващите са предимно млади момчета на възраст между 20 и 30 години, но се установяват и все повече момичета. Бяха отчетени и резултатите  от приключваща днес специализирана полицейска операция за превенция и противодействие на престъпленията, свързани с разпространението и употребата на наркотични вещества, която стартира на 9.11.2018 г. По време на провеждането й в областта ни са установени 7 души, притежаващи наркотични вещества, като при последващи процесуално-следствени действия са иззети 585 грама канабис и 7,8 грама амфетамин. При проверките в рамките на операцията са установени и четирима водачи, управляващи МПС след употреба на наркотични вещества. По тези случаи са образувани бързи полицейски производства.

Бе отчетена и ефективната работа на мобилните екипи, съставени от служители на отдел „Охранителна полиция“ и на секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“ в областната дирекция. През месеците октомври и ноември 2018 г. към сформираната група от 7 служители на дирекцията са привлечени още трима – по един от всяко районно управление в състава й. За този период от време служителите, включени в мобилните екипи, са посетили 102 малки населени места в областта. Допълнително още 18 населени места извън тях са посетени от ръководни служители в съответните районни управления. За тези два месеца служителите на тези екипи са получили 27 сигнала от хората по места. След направен анализ е установено, че 10 от тях касаят дейността на МВР, като 7 са свързани с нарушения по Закона за движение по пътищата, а 3 – с нарушения на обществения ред. Други 17 сигнала касаят дейността на други институции, на които те своевременно са изпратени по надлежния ред.

Като много ефективна бе оценена съвместната работа на екипи на дирекцията и служители на Зоналното жандармерийско поделение-Варна в отдалечени райони на областта ни, които за последната седмица са се срещнали с много самотноживеещи възрастни хора и са извършили проверки на питейни и увеселителни заведения. За констатирани от тях нарушения по Закона за движение по пътищата служителите от тези екипи са съставили 14 акта за установяване на административно нарушение, наложили са 35 глоби по фиш и са установили един неправоспособен водач.

Изображения

 30 ноември 2018 | 17:16