МВР

ОД Търговище

 

16 април 2018

Днес стартира операция за контрол по спазването на скоростните режими в рамките nа “TISPOL”


Oт 16 дo 22.04.2018 г. в страните – членки на “TISPOL”/Европейска мрежа на службите на „Пътна полиция“/, чийто член е и Република България, ще бъде осъществяван засилен контрол по спазване на разрешената максимална скорост за движение на МПС.

Нарушенията, свързани с превишаване на разрешената скорост за движение, са често срещано явление, и се считат за най-сериозната причина за възникване на тежки пътни инциденти и за причиняване на смърт по пътищата на Европа. Предвид факта, че голям брой от тежките пътно-транспортни произшествия у нас, със значителен брой загинали или пострадали в тях, са предизвикани именно поради движение с превишена или несъобразена скорост, то осъществяването на активен контрол по спазване на скоростните режими е от съществено значение за подобряване на пътната обстановка и за намаляване на пътния травматизъм.

Статистиката сочи, че и през изминалата 2017 г. именно управлението на МПС с превишена или с несъобразена скорост продължава да е с най-голям дял за пътните инциденти, възникнали по вина на водачите. По този показател данните за страната ни са над средното ниво в сравнение с тези за държавите – членки на Европейския съюз.

В рамките на специализираната превантивна акция, която ще се проведе в цялата страна, екипите на "Пътна полиция“ ще са разположени в населените места, главните пътища, магистралите и третокласните шосета. Те ще използват всички налични технически средства за контрол на скоростта на движение на МПС. 16 април 2018 | 13:50