МВР

ОД Търговище

 

14 септември 2021

График за осъществяване на срещи с граждани в малките и отдалечени населени места на територията на област Търговище през месец септември 2021 г.




През месец септември 2021 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Търговище, началниците на РУ - Търговище, РУ -  Попово и РУ – Омуртаг ще осъществят изнесен прием за граждани в малките и отдалечени населени места на областта, както следва:

Началникът на РУ-Търговище гл. инсп. Светлин Петев ще проведе срещи с жителите на село Руец на 16 септември в 9,30 часа в кметството, и на 23 септември от 9,30 ч – в с. Драгановец, също в кметството. На 9 септември началникът на РУ- Попово гл. инсп.  Ивелин Христов ще проведе  от 10 ч среща с жители на с. Ковачевец, а на 21.09.2021 г., също от 10 ч– с жители на с. Водица. Началникът на РУ- Омуртаг гл. инсп.  Борислав Борисов ще бъде в село Зелена Морава на 28 септември, където в 10,30 часа жителите на населеното място ще могат да поставят въпросите си по проблеми от компетентността на полицията. На 30. 09.2021 г. от 10,30 ч началникът на РУ-Омуртаг ще се срещне с жителите на с. Първан. Срещите ще се проведат в кметствата на съответните населени места.





Изображения

 14 септември 2021 | 10:05