МВР

ОД Търговище

 

29 септември 2021

График за осъществяване на срещи с граждани в малките и отдалечени населени места на територията на област Търговище през месец октомври 2021 г.

През месец октомври 2021 г. по утвърден график от директора на ОДМВР – Търговище, началниците на РУ - Търговище, РУ -  Попово и РУ – Омуртаг ще осъществят изнесен прием за граждани в малките и отдалечени населени места на областта, както следва:

Началник РУ-Търговище - гл. инсп. Светлин Петев, ще проведе срещи с жителите на следните населени места:
- село Черковна на 21 октомври в 10:00 часа;
- село Стража на 21 октомври в 11:00 часа.

Началник РУ- Попово - гл. инсп.  Ивелин Христов, ще проведе срещи с жителите на следните населени места:
- село Гърчиново на 06 октомври в 10:00 часа;
- село Люблен на 06 октомври в 11:00 часа.

Началник РУ- Омуртаг - гл. инсп.  Борислав Борисов, ще проведе срещи с жителите на следните населени места:
- село Панайот Хитово на 07 октомври в 10:00 часа;
- село Долна Хубавка на 08 октомври в 10:00 часа.

Срещите ще се проведат в кметствата на съответните населени места при стриктно спазване на противоепидемичните мерки разпоредени от Министерство на здравеопазването.

Изображения

 29 септември 2021 | 15:47