МВР

ОД Търговище

 

06 август 2018

ГРАФИК за осъществяване на срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители от ОДМВР-Търговище през м. август2018 г.Във връзка с утвърден от директора на ОД МВР-Търговище план през м. август 2018 г. в област Търговище мобилен екип, съставен от служители на отдел „Охранителна полиция“ и на секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки  населени места  в областта и ще проведат срещи с представители на местната власт и граждани по местни проблеми по сигурността и обществения ред, както следва:

– На територията, обслужвана от РУ-Търговище  - 15.08.2018 г. – Драгановец/10 ч/, Макариополско/11 ч/, Баячево/12 ч/ и Острец/13 ч/

- На територията, обслужвана от РУ-Попово – 22.08.2018 г. –с. Светлен/11 ч/, с. Звезда/12 ч/, с. Долна Кабда/13 ч/, с. Марчино/14 ч/, с. Конак/16 ч/, с. Заветно/17 ч/
- На територията, обслужвана от РУ-Омуртаг – 29.08.2018 г. –  с. Беломорци/11 ч/, с. Презвитер Козма/12 ч/, с. Горна Хубавка/13 ч/, с. Долна Хубавка/14 ч/, с. Панайот Хитово/16 ч/, с. Камбурово/17 ч/


Припомняме, че от м. ноември 2017 г. мобилни екипи от полицейски служители от отдел „Охранителна полиция“ и от секторите „Криминална“ и „Икономическа“ полиция в ОД МВР-Търговище провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.
Изнесените приемни се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в тези населени места. На тези срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност власт да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред и за извършени престъпления, както и за подават сигнали, които налагат предприемане на действия от други компетентни институции.

Изображения

 06 август 2018 | 15:19