МВР

ОД Търговище

 

24 юни 2020

Гражданите ще могат да правят справки за невръчени глоби по Закона за движение по пътищата през интернет портала на МВР
Услугата ще е достъпна от днес., проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН
От 24 юни 2020 г. гражданите ще могат да правят справка чрез Портала за административни услуги на МВР за невръчени им наказателни постановления (НП) и електронни фишове. До настоящия момент те имаха възможност да правят проверка само за дължими глоби по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) по влезли в сила фишове, електронни фишове и НП.
Чрез услугата „Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане“ (вж. тук) при въвеждане на номер на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ, те ще могат да проверяват по интернет както за неплатени задължения, така и за наличие на издадени, но невръчени наказателни постановления  и/или електронни фишове.
Както и досега при наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, се извежда списък с неплатени задължения и е осигурена възможност за заплащане на дължимите суми директно през Портала за административни услуги на МВР. Другите възможности за заплащане задълженията са чрез терминално устройство в структура на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез КЕШ-терминали.
От 24 юни при наличие на невръчени НП и електронни фишове на екрана ще се визуализира информационно съобщение за това.
Важно е гражданите да знаят, че за да стане дължима глобата наложена с административно-наказателен документ, не отпада необходимостта той първо да бъде връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените срокове. Стъпките тук са две. Електронен фиш може да бъде връчен във всяко районно управление на МВР или в звено „Пътна полиция“, като след връчване може да бъде заплатен веднага чрез ПОС-терминал на място или Портала, както и останалите начини - по банков или чрез КЕШ-терминал. За връчване на наказателни постановления е необходимо водачът да посети ЛИЧНО звеното на „Пътна полиция“ към областната дирекция на МВР по постоянен адрес.

По-долу са визуализирани съобщенията, които връща Портала след извършените проверки  на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане:

1.Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения  (снимка 1)

2. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове  и има неплатени задължения (снимка 2)

3. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове  и няма неплатени задължения (снимка 3)

4. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове  и има неплатени задължения (снимка 4)

5.  Резултат при въведени грешни данни или липса на съвпадение между ЕГН и СУМПС -  не се изпълняват проверки (снимка 5)Изображения

 25 юни 2020 | 17:02