МВР

ОД Търговище

 

07 октомври 2021

В ход е превантивна акция с фокус осигуряване безопасността на пешеходците и на пътниците в превозните средства

На 5 октомври 2021 г. в област Търговище стартира специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата с нулева толерантност спрямо нарушенията и с основна тематична насоченост към осигуряване безопасността на пешеходците и на пътниците в превозните средства. В хода й контролиращите екипи ще бъдат разположени приоритетно в районите на детски градини, училища, детски площадки, паркове и градини, спортни зали, стадиони и други обекти, посещавани от деца, както и на местата с концентрация на ПТП и рискови участъци. Ще се следи за правилното пресичане на пешеходците, както и за спазването на предимството им от страна на водачите. Специално внимание ще се обръща на ползваните от страна на пътниците обезопасителни системи, както и на обезопасяването при превозването на деца. Контрол ще се осъществява и за: неправилно спиране и паркиране на пешеходни и велосипедни пътеки и на разстояние по-малко от 5 метра преди тях, а също и на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях; паркиране пред входовете на паркове, на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

Полицейските служители ще бъдат ангажирани и с ограничаване на неправилното движение на пешеходците – внезапно навлизане и неправилно пресичане на платното за движение, нарушения извън населените места при липса на банкет или тротоар.

Контролът спрямо водачите ще бъде насочен още към: установяване на нарушения, свързани с отнемане предимство на пешеходци и на ППС, управление на МПС от неправоспособни водачи, употребили алкохол,  наркотични вещества или техни аналози.     Освен това полицейските екипи ще контролират спазването на скоростните режими, недопускането на управление от неправоспособни водачи и такива, употребили алкохол и наркотични вещества. Ще се следи и за недопускане спирането и паркирането на пешеходни пътеки и велоалеи, кръстовища, пред входовете на паркове, на спирките на превозните средства за обществен превоз на пътници, пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

От началото на настоящата година до 3.10.2021 г. на територията на страната са настъпили 4525 тежки ПТП, при които са загинали 367 и са ранени 5674 участници в движението. През последната седмица поради груби нарушения на изискванията на Закона за движение по пътищата се отчита повишаване на пътно-транспортния травматизъм у нас.

Превантивната акция ще приключи на 11 октомври.


Изображения

 07 октомври 2021 | 17:05