МВР

ОД Търговище

 

18 юни 2020

В ход е операция на „Пътна полиция“ за опазване живота и здравето на децата на пътяОт днес до 25 юни 2020 г. в страната ни е в ход специализирана полицейска операция, насочена към опазване на живота и здравето на децата и младежите, голяма част от които от 15 юни са вече във ваканция. Основното, за което ще следят контролните органи, е недопускане пресичането от пешеходци на платното за движение на нерегламентирани за това места или при забранителен сигнал на светофарната уредба. Друг акцент в акцията е недопускане управлението на мотопеди и други видове превозни средства от неправоспособни водачи. Защото несъмнено през летния сезон нараства броя на ду и триколесните моторни превозни средства по улиците и пътищата.

Основните цели на едноседмичната превантивна акция са осигуряване безопасност на движението и предотвратяване на предпоставките за тежки пътни инциденти и за нарушения на Закона за движение по пътищата.

Спрямо водачите на пътни превозни средства да бъде засилен контролът за недопускане отнемането на предимство на пешеходци, управление на МПС и превоз на пътници без използването на обезопасителни средства. Ще се следи и за недопускане на движение на велосипедисти по тротоарите, както и за неизползване на светлоотразителна жилетка в тъмната част на денонощието.Изображения

 19 юни 2020 | 11:31