МВР

ОД Търговище

 

07 октомври 2019

Без инциденти и констатирани при проверките нарушения стартира ловът за едър дивеч в област Търговище

ОД МВР-Търговище с превантивни мерки за безопасно протичане на новия ловен сезонС откриване на ловния сезон за местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня в областта стартира и специализирана полицейска операция, чиято основна цел е ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на ловните излети. Тя бе предшествана от инструктивни съвещания с председателите на всички 91 ловни дружинки в област Търговище, проведени от служители на ОД МВР-Търговище, на РДГ-Шумен, на Североизточното държавно предприятие, на държавни горски стопанства и ловни сдружения. По време на тези срещи председателите на дружинките бяха запознати с  различни превантивни мерки, които трябва да бъдат предприети с цел гарантиране безопасното протичане на ловния сезон.

При първите два ловни излета за едър дивеч през сезона/на 5 и 6 октомври т. г./ полицейските служители са извършили проверки в 17 ловни дружинки, включващи 217 организирани ловци. Нарушения не са установени.

От служба „Контрол на общоопасните средства“/КОС/ в ОД МВР-Търговище още веднъж припомнят на ловците от областта ни някои от основните изисквания за безопасност, които трябва стриктно да се спазват по време на излетите:

•    С цел безопасното боравене с огнестрелно оръжие – стрелбата трябва да се осъществява само по ясно  видима цел и спрямо разрешените за отстрел през сезона диви животни
•    Забранява се преотстъпването и предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на други лица
•    При пренасяне на ловното оръжие до мястото на лова същото трябва да  бъде в затворен транспортен  куфар, а когато е в калъф – със  заключващо устройство на спусъка
•    Боеприпасите трябва да се пренасят отделно от оръжието
•    До неговата  употреба оръжието  не следва да е заредено. То винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно
•    Забранено е носенето и употребата на оръжие при и след употреба на алкохол и упойващи вещества


Осъществяваните от служителите на дирекцията превантивни мерки и извършваните от тях проверки на ловните дружинки и на  техните членове ще продължат през целия ловен сезон.


Изображения

 07 октомври 2019 | 17:31