МВР

ОД Търговище

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ОДМВР - Търговище, обявен със заповед № 8121з-908/13.08.2019 г. на министъра на вътрешните работи

03 окт 2019

Обява за търг с тайно наддаване (doc - 29,50 KB) 03 октомври 2019 18:07

Заповед за определяне на участниците, спечелили търга и за прекратяване на тръжната процедура (pdf - 758,41 KB) 09 януари 2020 07:49

 09 януари 2020 | 07:49