МВР

ОД Търговище

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ОДМВР - Търговище

25 окт 2018

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване (doc - 36,00 KB) 26 октомври 2018 13:35

Заповед за отстраняване на нередовен участник и определяне на участниците, спечелили търга (pdf - 597,74 KB) 28 януари 2019 15:40

Обява за провеждане на втори търг с тайно наддаване (doc - 29,00 KB) 13 март 2019 16:51

Заповед за отстраняване на нередовен участник и прекратяване на тръжната процедура (pdf - 345,61 KB) 14 май 2019 18:12


 14 май 2019 | 18:12