МВР

ОД Търговище

 

СЪОБЩЕНИЕ Важно! Срокът за подаване на оферти по пазарна консултация за доставка на газьол се удължава до 17.30 ч. на 20.12.2016 г.

19 дек 2016

Във връзка с провеждана пазарна консултация за събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите на ОДМВР-Търговище – газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) със съдържание на сяра – до 0, 1%”, Областна дирекция на МВР – Търговище уведомява, че на основание чл.100, ал.12, т.1 от Закона за обществените поръчки удължава срока за подаване на оферти до 17,30 часа на 20.12.2016 г. Оферти могат да се подадат до посочения краен срок, на e-mail: [email protected] или в деловодството на ОДМВР-Търговище, на адрес: гр.Търговище, ул.“Спиридон Грамадов“ № 36, при същите условия, публикувани в пазарната консултация на интернет сайта на ОДМВР-Търговище, на адрес: /Profil_na_kupuvacha/ZOP/Пазарна+консултация+газьол.htm

 23 май 2017 | 17:27